Stort snabbt och smart i träkomposit

Diarienummer 2015-06571
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 298 029 kronor
Projektets löptid januari 2016 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Mobility of individuals for innovation

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att möjliggöra ett större demonstrationsprojekt av additiv tillverkning av stora objekt. Genom samverkan och kunskapsöverföring mellan institutet Swerea IVF, träcentrumet inom Torsby kommun och ett flertal företag och aktörer kopplade till regionen, har en ansökan avseende "The Wood Region" lämnats in och beviljats av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Resultat och förväntade effekter

Ett utvecklingscenter i Sysslebäck, The Wood Region, för trävaror och fiberbaserade biokompositer har etablerats. I och med etableringen av The Wood Region har ett makerspace för additiv tillverkning, inkubatorverksamhet och ett labb för materialutveckling skapats.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis kartlades de typer av applikationer som projektet skulle fokusera på för att i ett senare skede ta fram en utskriven första prototyp eller konceptstudie. När sedan ansökan avseende "The Wood Region" lämnats in och beviljats av den Europeiska regionala utvecklingsfonden, fortsatte arbetet med att anpassa och utveckla en industrirobotbaserad cell för additiv tillverkning efter The Wood Regions, TWR, behov. Denna robotcell kommer att tas i drift under våren 2018.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.