Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stealth needle

Diarienummer
Koordinator SAGA SURGICAL AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Saga Surgical AB är ett medicinteknisk företag som tar fram en ny typ av nål i syfte att minska infektionskomplikationer vid nålpunktioner. Vi är i huvudsak inriktade på att minska risken för infektioner i samband med prostatabiopsier. Denna VINNOVA-sponsrade del har syftat till att 1) ta fram en biopsipistolprototyp anpassad till vår nya prostatabiopsinål. 2) göra en marknadsanalys över prostatabiopsimarknaden och även utforska alternativa användningsområden för vår produkt såsom fostervattenprov och protesledpunktioner.

Långsiktiga effekter som förväntas

1) Vi har designat och tillverkat en fungerande biopsipistol anpassad för vår nål. Inledande säkerhets och hållfasthetstester på nål och pistol är lovande. Biopsikvalitetsstudier av djurvävnad är lovande men förbättringsmöjligheter finns, arbete pågår. 2) En marknadsanalys för prostatabiopsier har genomförts. 3) Fältstudier på sjukhus och jämförande prekliniska bakteriella studier har gjorts med dagens produkter för ledpunktion och fostervattensprov med ett fördelaktigt resultat för vår produkt.

Upplägg och genomförande

Vårt huvudfokus ligger kvar på att ta fram ett produktpaket med bedövningsnål och biopsinål+pistol i syfte att klart minska infektionsrisken vid prostatabiopsier. Vårt nästa större mål är en pilotstudie på människa under slutet av 2017 följt av en större humanstudie med planerad start under andra halvan av 2018. Parallellt utforskas möjligheterna att även kunna bidra till säkrare fostervattensprov i framtiden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00129

Statistik för sidan