Stealth needle

Reference number 2018-00187
Coordinator SAGA SURGICAL AB
Funding from Vinnova SEK 998 000
Project duration June 2018 - December 2018
Status Ongoing
Venture Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Call Projekt för bättre hälsa 2017-2018

Purpose and goal

Saga Surgical utvecklar en metod för att väsentligt minska risken för sepsis (blodförgiftning) vid diagnostisering av prostacancer genom biopsitagning.

Expected results and effects

Detta leder först och främst till högre patientsäkerhet men även till kraftigt minskade vårdkostnader och minskat användande av antibiotika.

Planned approach and implementation

Metoden kommer att testas på människa, först i en pilotstudie tillsammans med Region Skåne. Nästa steg är att göra en större humanstudie med fler deltagande kliniker från både Sverige och utomlands. Vinnova bidrar med finansiering av pilotstudien och de förberedelser som krävs för att få metoden CE-märkt och därmed godkänd för en större studie.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.