Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Standardisering av containrar för citylogistik

Diarienummer
Koordinator Velove Bikes AB
Bidrag från Vinnova 277 946 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att ta fram affärsmodeller får vår container för citylogistik, samt att ta fram och verifiera funktionen på en containeradapter för en konkurrerande lastcykel. Affärsmodeller är framtagna i samarbete med konsult och vi har nu en betydligt klarare bild över hur vi går vidare. Vi har kunnat verifiera att vår container fungerar även på den mest spridda lastcykeln på marknaden (dessutom vår främsta konkurrent) och den är testad av kund, MoveByBike Stockholm, ett kommersiellt cykelåkeri.

Långsiktiga effekter som förväntas

Nu när vi har jobbat med affärsmodellerna har vi en mycket tydligare bild över hur vi går vidare för att kunna bygga en lönsam affär kring containrarna. Vi har nu verifierat att containern funkar med adapter på en annan cykel, vilket är ett mycket viktigt steg i standardiseringsarbetet. Nu kan de som vill köra med containern välja på två olika cyklar, från olika leverantörer.

Upplägg och genomförande

Upplägget i projektansökan var alltför fokuserat på att ta hjälp av konsulter -vi behövde göra mycket arbete själva också. Som tur är godtog Vinnova vår begäran om budgetändring under projektets gång, där medel flyttas från konsulter till egna lönekostnader.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00510

Statistik för sidan