Stagecast - en interaktionsplattform för nöjesevent

Diarienummer 2017-03881
Koordinator STAGECAST AB
Bidrag från Vinnova 222 500 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla Stagecast´s MVP (web och applikation) inför marknadspenetration där en lämplig affärsmodell skulle tas fram tillsammans med partnerna Halebop och Green Wall. Med pengar från bidraget har vi producerat samt sålt vår produkt som vi använt inte bara en gång, utan flertalet gånger. Därför anser vi att målet är väl mött. Produkten är anpassad till de tekniska- och organisatoriska strukturerna för våra tilltänkta kunder. Däremot behöver mer fokus läggas på att hitta sätt att bygga en användarbas och på så sätt göra säljcykeln snabbare och mer skalbar.

Resultat och förväntade effekter

Då ett år ännu inte gått är det svårt att bedöma det slutgiltiga resultatet. Däremot har följande åstadkommit under projektet: * 11 moments finns på vår plattform. 5 moments är nästan klara och ska läggas till under kommande månaderna. 40 moments har utformats under vår hackathon LiveHacks (www.livehacks.io) * LiveNation, Blixten&co och 2entertain är intresserade att använda SC om vår användarbas är större. * Vi är i diskussion med FC Kopenhagen samt FC Bayern Munich där vi undersöker ny branch *Otto Knows samt Major Lazer har sagt att de är villiga att använda SC när användarbas är större

Upplägg och genomförande

* De tre faserna var väl formulerade och lätta att jobba ifrån. Däremot var utvecklingen av plattformen konstant under projektets gång. * Anledningen till att en konsert med Halebop inte hänt är dels pga tidsbrist samt deras interna omstrukturering. Vi är ännu i diskussion med dem för att planera ett potentiellt samarbete under höst 2018. Att samarbeta med stora företag tar mer tid än förutsatt. * Samarbete med Green Wall blev bättre än förväntat då produkten är kompatibel med deras teknik samt ledde till första betalande kund: 2Entertain. * Vår tekniska lösning är starkare än förväntat.

Externa länkar

Our new and updated website which explains the product and also offer beta-testers to apply for an account. Video 2: Second demo gig held together with "The Bongo Club" at Debaser on the 24th of February 2018 Video 3: From the premiere night of Thomas Di Leva show where the Flash Moment through the app is active (unlisted video) Video 1: First demo gig held together with Jackie Tech at the venue Landet on the 8th of December 2017

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.