Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

STABLE - Smart Behaviour Learning for Horses

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Center for Applied Intelligent Systems Research (CAISR)
Bidrag från Vinnova 126 665 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Arbeta tillfälligt i annan bransch - innovation inom artificiell intelligens (AI)

Syfte och mål

Målet var att modellera hästbeteende och förutsäga avvikelser. Målet uppnåddes genom att använda GRAND-metoden för att modellera rörelser under liknande tidsperioder under tidigare dagar. Anomalier upptäcks genom att jämföra aktuell rörelse med historisk rörelse. GRAND-algoritmen beräknar en avvikelsemått som kan användas för att generera ett larm om det faller utanför de definierade gränserna.

Resultat och förväntade effekter

Vi förväntade oss följande resultat 1) Ett sätt att kvantifiera nivån på normalt beteende för en häst, och anordna en metod för att upptäcka avvikelser från den normala nivån. Detta mål har uppnåtts. 2) En fungerande prototyp. Arbete pågår med att integrera GRAND-algoritmen i Videquus systemet. 3) En vetenskaplig artikel som beskriver systemet och resultaten. Detta arbetas med.

Upplägg och genomförande

Planen var att modellera hästbeteende med webbkamera-bilder och använda en anomalidetekteringsalgoritm för att detektera avvikelser från normalt beteende. Webcamrörelsesdata användes för att träna och testa anomalidetekteringsalgoritmen. Rörelsesdata genererades från bilderna från webbkamerorna som övervakar hästar i deras stall.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2018

Diarienummer 2018-04356

Statistik för sidan