Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stabilisering av reaktivt gruvavfall, ett viktigt steg mot en hållbar gruvdrift

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Geovetenskap och miljöteknik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att bilda ett konsortium och att ansöka om medel för forskning med fokus mot geokemisk och geoteknisk stabilisering av gruvavfall. Två ansökningar har skrivits, en till Formas samt en till ERAMIN, i vilket den senare inkludera 7 partner i Europa.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat och effekterna av projektet har lett till att ett konsortium bildats bestående av tre olika forskningsämnen inom LTU (Tillämpa geokemi, geoteknik och strukturbyggande) med syfte att forska om stabilitet av gruvavfall ur ett geotekniskt och geokemiskt perspektiv. Sju andra parter i Europa inkluderat Norge ingår i projektet.

Upplägg och genomförande

En workshop på temat Geoteknisk och geokemisk stabilisering av gruvavfall anordnades i januari på LTU. Deltog gjorde gruvindustriparter från Sverige, Svemin samt tre partner från LTU från olika discipliner (geoteknik, tillämpad geokemi samt strukturbyggande) samt GTK och Outotec från Finland . Relevanta forskningsfrågor inom området definerades. Utifrån frågeställningarna har en ansökan skrivits till ERAMIN i vilket sju Europeiska partner med olika expertiser inom området ingår.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04826

Statistik för sidan