s@rLink - en virtuell plattform för samverkan mellan experter och öka förståelsen av brott mot mänskliga rättigheter

Diarienummer 2018-01334
Koordinator GLOBALWORKS LUND AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - step 1

Syfte och mål

Globalworks Lund AB har utveckat ett system för social riskhantering i globala leverantörsled met hjälp av big-data analys. Vår lösning, Social@risk, bygger på att arbetare och andra intressenter i utvecklingsländerna skriver om sina klagomål på sociala medier. Social@risk samlar in dessa klagomål och gör de tillgängliga for experter. Syftet med detta projekt var att utveckla och testa en virtuell plattform (s@rLink) för samarbete och visualisering som gör det möjligt för experter att hantera och analysera stora mängder av klagomål.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultatet är en prototyp av s@rLink, som består av tre moduler: (1) Interaktiv textfiltrering och visualisering, (2) En dedikerad webbläsare för att visa relevanta inlägg som vi identifierar med våra egna sökalgoritmer eller med maskininlärningsalgoritmer, och (3) nätverksvisualiseringar av sociala medier. Under projektets förlopp insåg vi att experter och klientens hållbarhetschefer har olika krav på s@rLink. Vi bestämde oss för att prioritera experternas behov eftersom deras analyser är en förutsättning för att utveckla en optimal plattform för klientanvändare.

Upplägg och genomförande

Vi utvecklade vår prototyp i samband med tre uppdrag relaterade till arbetsvillkor i kycklingindustrin (Thailand), textilindustrin (Vietnam), och elektroniksindustrin (Kina). Arbets- och människorättsexperter samarbetade med dataforskare för att utveckla och anpassa analytiska verktyg. Vi kommunicerade med kunder genom möten, workshops och rapporter. Kunderna gav feedback. Deras utvärderingar används för ytterligare anpassningar av s@rLink.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.