Spray1

Diarienummer
Koordinator ASTAZERO AB - ASTA - ACTIVE SAFETY TEST AREA AB
Bidrag från Vinnova 377 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - juli 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2014-10-15
Slutrapport 2014-05601sv.pdf (pdf, 687 kB)

Syfte och mål

Projektserien SPRAY har inletts med förstudien SPRAY 1 och därmed har det första steget tagits mot slutmålet att ge svensk fordonsindustri verktygen att stå i frontlinjen för ADAS funktioner som kan hantera svåra väderförutsättningar. Detta ska ske genom att utrusta AstaZero med en provningsmetod och utrustning för att validera de predikterande och varnande sensor- och kameraprodukter som utgör några av de viktigaste byggstenarna för ADAS. I SPRAY-serien kommer partners från både fordonsindustrin och icke-fordonsindustri samt universitet att stärka den svenska kompetensutvecklingen inom det aktuella forskningsområdet och angränsande FoU-verksamhet. Den eftersträvade provningsmetod och kompetens som ska utvecklas på AstaZero kommer innebära en exklusiv möjlighet för att metodiskt framta ny kunskap som kan tidigt implementeras i framtidens ADAS system samt hur dess integration i fordon ska utformas för att minska påverkan från olika former av nedsatt sikt

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från den grundläggande provning som vi genomförde i SPRAY 1 påvisar ett tydligt behov att gå vidare mot förbättrade metoder för väder-oberoende provningsmiljöer av kameror och sensorer i framtidens fordons assisterande säkerhetssystem.

Upplägg och genomförande

Som inledande arbete genomfördes en omvärldsanalys, en översyn av relevanta provningsförhållanden och studiebesök hos aktörer med verksamhet som bedömdes kunna tillföra kompletterande kunskap samt utgöra eventuella partners i SPRAY 2. Omvärldsanalys För att klarlägga vilka behov som redan nu kan identifieras bland befintlig teknik och fordonstillverkare kartlades vilka sensortyper som finns idag och hur de fungerar generellt respektive hur de fungerar i sämre väder. Därtill identifierades några exempel på scenarier då dagens sensorer och algoritmer kommer till korta vid sämre väderförutsättningar Provningsförhållanden Repeterbarhet, ekonomi och säkerhet är de nyckelparametrar som ska styra provmetodsutvecklingen inom SPRAY. Analys Resultaten från den grundläggande provning som vi genomförde i SPRAY 1 påvisar ett tydligt behov att gå vidare mot förbättrade metoder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 februari 2020

Diarienummer 2014-05601

Statistik för sidan