Språkmodeller för svenska myndigheter

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS AB, Kista
Bidrag från Vinnova 6 635 029 kronor
Projektets löptid november 2019 - oktober 2022
Status Pågående
Utlysning Från AI-forskning till innovation
Ansökningsomgång Från AI-forskning till innovation våren 2019

Syfte och mål

Detta projekt utvecklar storskaliga svenska språkmodeller och använder dessa i ett antal språkteknologiska tillämpningar för svenska myndigheter. Projektet levererar verktyg och förutsättningar för svenska myndigheter att bygga och integrera toppmoderna språkteknologiska lösningar i sina nuvarande och framtida tjänster. Utvecklandet av storskaliga svenska språkmodeller, samt tekniker för att utnyttja dem, kommer att möjliggöra nya typer av språkteknologiska tillämpningar som kan revolutionera användningen av språkteknologi i den svenska offentliga sektorn.

Förväntade effekter och resultat

Utvecklandet av storskaliga svenska språkmodeller speciellt utformade för användning inom svensk offentlig sektor kommer gagna alla svenska myndigheter och andra aktörer inom offentlig sektor. Denna typ av teknik kommer leda till avsevärda förbättring i kvalitetet och samtidigt drastiskt minska utvecklingskostnaderna för att bygga toppmoderna språkteknologiska lösningar för offentlig sektor. Eftersom detta projekt specifikt riktar sig till den offentliga sektorn har projektets resultat potential att nå en betydande del av den svenska befolkningen.

Planerat upplägg och genomförande

Detta projekt kommer att utveckla och tillhandahålla en infrastruktur för byggande och tillämpande av storskaliga svenska språkmodeller. Denna infrastruktur inkluderar vetenskapligt publicerade algoritmer och öppen källkod, storskaliga datamängder och utvärderingsmetoder, samt driftsmiljöer för att lansera språkteknologiska lösningar baserade på förtränade språkmodeller. Med hjälp av denna infrastruktur kommer vi utveckla nya storskaliga språkmodeller för svenska och tillämpa dem för att lösa olika språkteknologiska uppgifter för svenska myndigheter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 september 2019

Diarienummer 2019-02996

Statistik för sidan