Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Språkbryggan

Diarienummer
Koordinator Språkkraft Ideell Förening
Bidrag från Vinnova 2 036 469 kronor
Projektets löptid november 2021 - november 2023
Status Pågående
Utlysning Insatser för civilsamhällets transformation
Ansökningsomgång Civilsamhällets innovativa lösningar för ett hållbart samhälle

Syfte och mål

Språkkraft lanserade 2015 en social innovation för att främja integrationen bland flyktingar och andra invandrare - medieintegrerad språkinlärning med apparna SVT Språkplay, UR Språkplay, och Läscoach som tillsammans nått en halv miljon användare. I projektet bryggas innovationen över till nya samhällssektorer för ökat genomslag och samhällsnytta: användarens sfär, arbetslivet, kulturskolan, idrottsrörelsen, utbildning, civilsamhället, kriminalvården och folkbildningen. Detta genom att metoden utvecklas och integreras i specifika plattformar och applikationer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet är ett första steg mot att Språkkrafts lösning med språk- och lärstöd blir ett självklart och naturligt hjälpmedel för offentliga och privata aktörer att integrera i all form av kommunikation med personer som inte har svenska som modersmål. Språkkrafts lösning kan då ge användarna obegränsade möjligheter att utveckla sina kunskaper i svenska språket genom att lösningen finns tillgänglig i fler delar av det digitala livet. Införandemodeller för språkstödets integration dokumenteras och hållbara finansieringsmodeller för förvaltning och vidareutveckling tas fram.

Planerat upplägg och genomförande

Språkkrafts språk- och lärstöd sprids vidare till nya samhällssektorer genom integrering i samarbetsparternas befintliga plattformar och applikationer, samt genom ytterligare teknisk vidareutveckling. Den genomgående metoden är Användarcentrerad design där målgruppen i alla delprojekt kommer att ha en kärnuppgift att samskapa, påverka eller bekräfta lösningar och deras implementering genom hela processen från projektstart till användartest.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 februari 2022

Diarienummer 2021-02969

Statistik för sidan