Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Spowdi water distribution system - Market validation in India

Diarienummer
Koordinator Ailiinnovation Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet ska utveckla, etablera och testa ett helhetskoncept som involverar samtliga aktörer i värdekedjan med syftet att forma en best practice. Utvärdera distributions- och servicekanaler, finansieringslösningar och modeller för slutanvändaren, organisationslösning för eftermarknaden, kringutrustning såsom bevattningssystem samt forma ett program för kunskapsöverföring ("train-the-trainer").

Långsiktiga effekter som förväntas

En validerad affärsmodell

Upplägg och genomförande

Projekt syftar till att ta nästa steg mot en marknadsintroduktion i Indien genom att utföra demonstrationsprojekt, dels för att utvärdera samarbetspartners som ska leverera delar till pumplösningen och dels för att testa och utveckla systemet som helhetskoncept (prova olika typer av bevattningssystem, serviceorganisation etc) för att validera affärsmodellen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2018

Diarienummer 2018-02108

Statistik för sidan