Spowdi water distribution system - Market validation in India

Diarienummer 2018-02108
Koordinator Ailiinnovation Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

Validering genom demonstrationsprojekt inför marknadsintroduktion för att utvärdera tänkt samarbetspartner samt utveckla ett helhetskoncept för pumpsystemet. Projektet ska utveckla, etablera och testa ett helhetskoncept som involverar samtliga aktörer i värdekedjan med syftet att forma en best practice. Utvärdering av distributions- & servicekanaler, finansieringslösningar och modeller för slutanvändaren, organisationslösning för eftermarknaden, kringutrustning såsom bevattningssystem samt forma ett program för kunskapsöverföring ("train-the-trainer").

Förväntade effekter och resultat

En validerad affärsmodellen och en tydlig beskrivning av best practice.

Planerat upplägg och genomförande

Systemet installeras hos användare. Samtliga aktörer i värdekedjan kommer vara involverade i det praktiska arbetet samt ansvara för sin del av leveransen i detta samarbetsprojekt. Samarbetspartners kommer att vara ute i fält och hos kund. Användarna/kunderna kommer ge kontinuerlig feedback till de "field agents" som besöker dem minst var 3 dag.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.