Spelhantering i en webbaserad simuleringsplattform för dynamiska processer

Diarienummer 2015-03925
Koordinator OPTIMATION AB - OPTIMATION AB, Piteå
Bidrag från Vinnova 498 372 kronor
Projektets löptid september 2015 - april 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategic innovation program PiiA - summer 2015

Syfte och mål

I syfte att öka användningen och nyttan av den virtuella fabriken har GameOn undersökt möjligheten att vidareutveckla Everysim med funktionalitet inspirerad av den kommersiella spelindustrin. LTU har fungerar som mottagare samt kravställare. Inspirerande simuleringar ses som en potentiell del av lösningen och ett komplement till den traditionella utbildningen. Spelet har utvärderats i kursen cellulosa- och pappersteknik på LTU. Gensvaret från studenter och lärare var överlag mycket positivt. Vid utvärderingen framkom även förslag på potentiella funktionsförbättringar.

Resultat och förväntade effekter

Den genomförda studien visar att molnbaserade dynamiska simuleringar kombinerat med gamification är ett lämpligt angreppssätt att förbättra lärande och kompetensutveckling. En hög tillgängligheten till simulatorn är en mycket viktig faktor då studenter och lärare arbetar med simuleringarna under olika tider och via olika enheter (dator, telefon, platta). Studenternas intresse för processdynamik och automation kan ökas avsevärt genom att implementera gamification på ett sätt som upprätthåller uppmärksamheten och stimulera till strategiskt och långsiktigt tänkande.

Upplägg och genomförande

Förberedelser: Undersökning och framtagning av kravbild på spelhantering ur ett utbildningsperspektiv (plattformsförsök på LTU). Genomförande: Implementation av modell, gränssnitt och spelhantering. Plattformsförsök i kursen cellulosa- och pappersteknik genomförs. Leverans: Dokumentation av genomförda aktiviteter och utvärdering av plattformsförsök. Beskrivning av ett antal potentiella framtida utvecklingssteg för plattformen. Diskussionen vidgas utanför projektkonsortiet i syfte att att bilda ett projektkonsortier för kommande projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.