Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SOPKÖKET skolluncher i Fryshuset Husby

Diarienummer
Koordinator SOPKÖKET KOMMANDITBOLAG
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

Malet 2017 har varit att etablera fungerande skolmat och cateringverksamhet i skolkoket i Fryshuset Husby. Sopköket har, som först i Sverige, levererat skolmat på till stor del räddade råvaror, varje dag i veckan, aug-dec 2017. Samtidigt har man genomfört cateringuppdrag som bl.a. 1 000 wraps till TEDx Stockholm och länsförsäkringars julbord 3 dagar i rad. Tack vare Fryshuset och Vinnova har Sopköket kunnat testa konceptet och vet nu att det fungerar. Sopköket söker nu produktionskök i centrala Stockholm för att förbättra logistiken och öka volymen skolmat och catering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Sopkökets projektmål var att minska matsvinnet med 3,7 ton, skänka nästan 2.000 måltider och ge jobb till två arbetslösa kvinnor från Husby närområde. Sopköket har under projektets gång: > minskat matsvinnet med 2,9 ton > skänkt ca 2 200 måltider till behövande > levererat skolmat på räddade råvaror varje dag i veckan aug-dec 2017 > anställt en långtidsarbetslös på 75 % i fem månader, samt två romska kvinnor på heltid i december månad.

Upplägg och genomförande

Saker redan etablerade inför projektstart: > kökslokal > samarbete med matbutiker för upphämtning av räddade råvaror. Genomförande under projektets gång: > Genomföra några skolluncher och cateringuppdrag > Rekrytera fast chefskock > Påbörja tillagning och leverering av skolmat på daglig basis > Ta emot flera cateringuppdrag Nästa steg: > etablera centralt produktionskök för bättre logistik och flera skolor

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2017

Diarienummer 2017-01190

Statistik för sidan