Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Solidly

Diarienummer
Koordinator SOLID WEB & DIGITAL TOOLS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - juli 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Målet var att ta fram en prototyp för mötesverktyget, innehållandes samtliga funktioner som ska finnas vid lansering och syftet var att sedan kunna genomföra användartester på potentiella kunder. Detta har uppfyllts över förväntan. Idag används verktyget som mötesverktyg i ett stort bygg-projekt i Hultsfred.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att vi nu har en prototyp som är användbar av potentiella kunder och som också används av potentiella kunder. Effekterna av detta är att vi dels får ovärderlig feedback gällande funktionerna, användarvänligheten, nyttan och buggar som vi kan använda för utvecklingen. Förväntade effekter är att dessa sedan blir våra referenser och kunder vid lanseringen.

Upplägg och genomförande

Det upplägg vi haft är att använda den alfaversion av verktyget som utvecklats och testats internt, till att ha en dialog med potentiella kunder och utifrån den dialogen samt Vinnovas stöd, utveckla verktyget vidare mot en prototyp som kan användas av potentiella kunder. Detta har fungerat väldigt bra och verktyget används nu skarpt i ett stort byggprojekt i hundramiljonersklassen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00428

Statistik för sidan