Södertörnsmodellen

Diarienummer 2017-01575
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
Bidrag från Vinnova 9 286 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Additional investment 2017 (spring)

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en omställning till ekonomisk, grön och socialt hållbar stadsutveckling. Det specifika syftet är att pröva nya former av samverkan mellan invånare, kommuner och näringsliv för att ta fram lösningar som ser till lokala behov och förutsättningar. Södertörnsmodellens mål är att genom kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling skapa jämlika, välmående och resurseffektiva städer.

Förväntade effekter och resultat

Resultat: - Verktyg för kunskapsdriven stadsutveckling - Modeller för värdeskapande stadutveckling för samverkan mellan privata och offentliga aktörer - Metoder för medskapande stadsutveckling - Södertörnsakademin för att sprida idéer och affärskoncept Effekter: - Samverkansprocesser för hållbar stadsutveckling som involverar invånare, kommuner, näringsliv och akademi - Inkluderande livsmiljöer och social hållbarhet genom medskapande stadsutveckling - Kunskapsbaserad planering för en omställning till ekonomisk, grön och social hållbar stadsutveckling

Planerat upplägg och genomförande

Steg 3 består av 5 arbetspaket (AP). I AP1-3 (kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling) kommer resultaten från steg 2 att fördjupas och breddas genom tester i stadsutvecklingsprojekt på och utanför Södertörn. Alla tester genomförs i kommunala planprocesser. I AP4 möts gruppen som styr projektet och består av alla samordnare från AP1-5. I AP4 skapas idé- och affärskoncept som kan spridas och marknadsföras i AP5. I AP5 utvecklas Södertörnsakademin som ska sprida och marknadsföra de idéer och affärskoncept för hållbara lösningar som tas fram i AP1-4.

Externa länkar

Projektets hemsida (är under uppdatering)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.