Södertörnsmodellen

Diarienummer 2014-00918
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
Bidrag från Vinnova 8 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration (2014)

Syfte och mål

Södertörnsmodellen syftar till att utveckla ett systematiskt angreppssätt att arbeta med hållbar stadsutveckling i storstadsregionens kranskommuner med åtta kommuner söder om Stockholm som utgångspunkt. Projektet har sökt att huvudsakligen uppfylla tre mål: - Utveckla och testa nya innovativa lösningar för hållbar stadsutveckling genom aktörsövergripande samverkan - Utveckla, testa och utvärdera nya former för utökat medborgarinflytande i planeringsprocessens olika skeden - Identifiera och analysera metoder och indikatorer för hållbar stadsutveckling

Resultat och förväntade effekter

Det övergripande resultatet är ett nytt sätt att bedriva stadsutveckling som utgår ifrån ett hållbarhetsperspektiv där sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter integreras i ett strukturerat och behovsanpassat arbetssätt. Ett förbättrat samspel mellan kommuner och privata aktörer främjar uppbyggnad och utbyte av kunskap vilket bidrar till en gemensam förståelse för lokala behov och är ett stöd i sökandet efter kostnadseffektiva hållbara lösningar. Social hållbarhet bör utgå från medborgardialog där tydliga mål, aspekter och indikatorer är resultat av samverkan.

Upplägg och genomförande

Södertörnsmodellen har skapat nya former för samverkan mellan akademi, näringsliv och kommuner. En ny organisationsform har utvecklats där samverkan leder till att aktörer med kompetens inom olika delar av samhällsbyggnadsprocessen utifrån sina ingångsvärden, möjligheter och begränsningar tillsammans kan generera innovativa lösningar som utgår ifrån kommunala behov och bidrar till hållbar och attraktiv stadsutveckling.

Externa länkar

Hemsidan fungerar som testbäddskatalog och innehåller de viktigaste resultaten samt filmer som förklarar dessa. En webbplattform som lanserades under Habitat III där Södertörnsanalysen presenteras som ett av 50 utvalda projekt

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.