Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Socialt bostadsbyggande av och med nyanlända, unga och äldre

Diarienummer
Koordinator FÖRENINGEN FÖR BYGGEMENSKAPER VERKSAMHET I SVERIGE AB - Föreningen för byggemenskapers verksamhet i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 1 515 564 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation - temasatsning
Ansökningsomgång Social innovation mot segregation

Syfte och mål

Projektets primära syfte var att skapa mindre hus för nyanlända, genom självbyggeri och tillsammansbyggande. För att skapa integration och för att engagera samhället var ett annat mål att bygga bostäder för unga och äldre som också står utanför bostadsmarknaden. Genom projektet ville vi skapa ett gott exempel för hur man kan lösa tre av samhällets största utmaningar: bostadsbristen, utanförskapet och svårigheten för de nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Projektets andra syfte var att skapa en mötesplats för integration, samverkan och kreativitet.

Resultat och förväntade effekter

Projektmålet var att bygga 20 mindre hus till 2019. Utfallet blev totalt 8 hus, varav 5 bostadshus. En beställare är nyanländ och resterande svenskar. Däremot har vi uppfyllt målen att anställa grupper i arbetslöshet i vår verksamhet. Vi har även nått målet att integrera nyanlända i samhället genom att skapa bostäder ihop med föreningar, civilsamhälle och intresserade medborgare. Vi har även skapat praktikplatser och utbildningar. Sist men inte minst har vi spridit modellen att bygga med och för utsatta grupper och fått mycket uppmärksamhet för våra idéer.

Upplägg och genomförande

Vi har jobbat i föreningsform och har lagt mycket tid på att samverka. Att vi jobbat med att bygga verksamheten ihop med existerande nätverk och civilsamhället är en viktig anledning till att vi kunnat komma så långt på kort tid. Andra viktiga faktorer har varit det goda samarbetet med Jenny Stenberg på Chalmers och, sist men inte minst, att vi haft en platschef med personal på plats och hyrt en lokal från våren 2018. Detta gör att vi har blivit både mötesplats och ett community och vi har haft många studiebesök. Vi ser även att frågan ligger i tiden och att intresset och behovet är mycket stort.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 januari 2020

Diarienummer 2017-04752

Statistik för sidan