Socialt bostadsbyggande av och med nyanlända, unga och äldre

Diarienummer
Koordinator FÖRENINGEN FÖR BYGGEMENSKAPER VERKSAMHET I SVERIGE AB - Föreningen för byggemenskapers verksamhet i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 1 515 564 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation - temasatsning
Ansökningsomgång Social innovation mot segregation

Syfte och mål

Syftet är att bygga billiga bostäder för nyanlända samt unga och äldre på ett sätt som integrerar dessa grupper i samhället, i samverkan mellan kommun, föreningsliv och civilsamhället. Målet för projektet är att skapa en husfabrik och mötesplats där nyanlända och andra utanför bostadsmarknaden tillsammans med civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer utvecklar och bygger småhus. Målet är även att undersöka och utvärdera hur samverkan mellan kommun och övriga aktörer har fungerat under ansökningsprocess, byggprocess och innovationsprocess.

Förväntade effekter och resultat

Under projektet är det konkreta målet att bygga 20 mindre hus, men också att bygga upp en samverkan och organisation samt en fysisk plats där fler hus kan byggas efter projektets slut. Tjörn har redan en uppbyggd samverkan kring nyanlända och de nätverk som byggts upp kommer nyttjas i projektet. Metoden för att göra detta är att upprätta en egnahemsbyggfabrik för socialt småhusbyggande. Projektet kommer bidra till att lösa en del av bostadsbristen för nyanlända och även andra grupper i behov av billiga bostäder (unga och äldre) och även skapa både utbildning och arbetstillfällen.

Planerat upplägg och genomförande

Egnahemsbyggfabriken utvecklas på en gård som kommunen äger. I denna fabrik byggs bostäder med nyanlända i form av småhus på 50 eller 25 kvm, som kan placeras på både kommunal mark och på privat mark. De kommer kunna hyras eller köpas till självkostnadspris av målgruppen. De skulle även kunna köpas av privatpersoner som då förbinder sig att hyra ut dem under en tioårsperiod till en förutbestämd hyra. I projektet finns bland annat medlemmar i styrelsen för Föreningen för Byggemenskaper, som har en idé att byggemenskaper kan bli en del av lösningen för att skapa billigare bostäder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.