Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sociala Innovationer Svenska kyrkan

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS STIFT
Bidrag från Vinnova 2 800 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - februari 2020
Status Avslutat
Utlysning Social innovation - temasatsning
Ansökningsomgång Social innovation mot segregation

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projekt för Svenska kyrkan var att skapa modeller som minskar arbetslösheten bland nyanlända lågutbildade kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden. Målet i projektet var att utveckla församlingsbaserade, kyrkvänliga och inspirerande verksamhetsmodeller som är socialt hållbara och bidrar till att integrera kvinnor på arbetsmarknaden. Alla involverade aktörer, tillsammans, har skapat en språngbräda som leder individer vidare till självförsörjning och egenmakt och därmed ökar deras socioekonomiska delaktighet och innanförskap i det lokala samhället.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har genererat en affärsmodell för diakonalt entreprenörskap. Tydliga effekter är bla; -Ett ökat engagemang för nyanlända lågutbildade kvinnor. -En ökad insikt om vikten av att se samhällsutmaningen i ett perspektiv som sträcker sig utanför det traditionella kyrkokontexten. -Ett ökat lokalt samarbete med andra aktörer utanför kyrkan. -Fler verktyg för samverkan mellan församlingen och stiftet -En ökad insikt i stiftets egen organisation, om frågans komplexa karaktär. -En ökad insikt hos projektets externa partners om kyrkans roll, drivkrafter och möjligheter.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes parallellt i 3 församlingar. Utifrån respektive lokala förutsättningar genomfördes tre lokala processer på temat diakonalt entreprenörskap. Processen bestod av inledande samtal, följt av lokal innovationslabb där vi med bred uppslutning från församlingen, kommunen och arbetsförmedlingen verifierade och genererade en gemensam bild av den lokala målgruppen. Därefter verifierade vi möjligheterna och varje församling/pastorat omsatte det till en egen lokal entreprenöriell insats. Målgruppen har varit involverad i processen från början.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 mars 2020

Diarienummer 2017-04758

Statistik för sidan