Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Social integration genom digitalt tillgängliggörande av barnböcker på förskolor/skolor

Diarienummer
Koordinator KIDSREAD AB - Kidsread, c/o Epicenter
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet har varit att undersöka hur digital läsning i praktiken kan främja social integration i skola och förskola. Lite feedback: "Att använda Ipad och att eleverna får se och välja böcker har varit lättillgängligt. Det finns elever som inte är vana vid böcker från sitt hemland och nu så slussas de in naturligt och alla får och kan vara med." "...när det finns böcker på olika språk och i olika nivåer, så kan man se en annan tillfredsställelse hos eleverna. Det blir inte på något sätt utpekande att man läser på en annan nivå eller ett annat språk när man använder Kidsread."

Långsiktiga effekter som förväntas

Efter genomförda djupintervjuer och enkäter står det klart att användning av Kidsread-appen, med barnböcker på svenska och andra språk, har bidragit väsentligt till att öka läsningen hos barn och elever. Särskilt effektivt har det visat sig i förskola, där användning av surfplatta istället för pappersbok har visat sig skapa mycket större intresse för böcker, och i årskurs 4-6, där den direkta effekten på läsinlärning varit som allra tydligast.

Upplägg och genomförande

Under höstterminen 2017 har över 1000 barn och elever i skolor och förskolor runt om i Sverige använt barnboksappen Kidsread, med digitala böcker på svenska och andra språk för barn i åldrarna 0-12 år. Användningen har varit universellt uppskattad, men eftersom det i vissa skolor inte alltid har funnits personal som kan läsa på alla barnens modersmål har böcker på dessa språk inte kunnat utnyttjas fullt ut. Ytterligare anpassningar i tjänsten kan göras för att möta dessa behov.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2017

Diarienummer 2017-01000

Statistik för sidan