Soccermatics

Diarienummer 2018-01138
Koordinator Soccermatics AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Inom en ERC finansierad projekt har vi skapat en digital fotbollsexpert, David the bot, som baserar alla sina åsikter på data och teknologi. Den gör det roligare att se på fotboll, engagerar fans och hjälper dem att förstå mer av spelet. Den hämtar sin kunskap från en algoritmen skapad av David Sumpter, matematik professor i Uppsala, som också skrivit bästsäljaren Soccermatics. Nu validera vi vår "go-to-market"-strategi. Vi fokuserar till en början på Sverige som testmarknad och Storbritannien som huvudmarknad. Och på att lösning på ett enkelt sätt ska vara skalbar till nya marknader.

Förväntade effekter och resultat

Att validera strategi för att ta produkten till marknaden. Identifiera hur vi bygger en användarbas och börja bygger båset. Sätta intäktsmodellen Skydd av immaterialrätt. Vid ett lyckat projekt har vi inom ett år validerat att vi kan bygga användarbas med det sätt som vi med hjälp av projektet identifierar som det mest effektiva. Det har i sin tur resulterat i att vi har kunna få en större investering från investerare som inte bara med hjälper till med pengar utan också kan bidra med kunskap och nätverk.

Planerat upplägg och genomförande

Algoritmen är färdigutvecklad i version 1.0 och kan testas genom att gå in på Twelve.football. App utvecklingen påbörjas i dagarna baserat och förväntas vara klart i maj i god tid innan fotbolls VM. Utvärdera: Presentera vår lösning till fotbollsbranschen och potentiella partners för att få feedback och insikter både i Sverige och Storbritannien. Testa: Utveckla tester för att identifiera vad med tjänsten som uppskattas eller ej av användare. Testa olika sätt att driva nedladdningar och användare och till vilken kostnad. Investering: Skapa underlag för investeringsbehov.

Externa länkar

twelve.football

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.