Soccermatics

Diarienummer 2018-01138
Koordinator Soccermatics AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att öka våra insikter för att få ett bättre underlag inför att vi tar produkten till marknaden. Projektet har haft som mål att validera vår go-to-market strategi och sökt efter svar på vilka metoder som är mest effektiva. Våra fokusområden har varit användarrektrytering till våra digitala verktyg och att få feedback från fotbollsbranschen och potentiella partners. Sommaren slutspel i VM erbjöd ett ypperligt tillfälle att testa våra hypoteser. Det har visat sig att produkten skapar ett stort intresse och är engagerande över hela världen.

Resultat och förväntade effekter

Vi har överträffat de mål som vi satte upp både vad gäller trafik till sajten och engagemanget hos besökaren. Trafik som genererats från ett tjugo-tal skribenter från mer än tio länder som använt vårt verktyg och användare har återkommit till vår sida för att använda ranking systemet. Vi har blivit kontaktade av några av världens mest framgångsrika fotbollsklubbar som bjudit in oss för att presentera vårt koncept. Och flera globala varumärken har visat intresse för partnerskap i kampanjer.

Upplägg och genomförande

För användarrekrytering har vi valt att samarbeta med inflytelserika personer (influencers) inom fotboll på Twitter. För att driva trafiken till vår sajt så skriver de artiklar till vår blog som sprids via Twitter. För feedback från fotbollsbranschen och potentiella partners så har vi kontaktat dem och följt upp de som har kontaktat oss.

Externa länkar

En fotbollsexpert baserad på den mest sofistikerade algoritmen inom fotboll.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.