Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Soccermatics

Reference number
Coordinator Soccermatics AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration May 2018 - November 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups

Important results from the project

Syftet med projektet har varit att öka våra insikter för att få ett bättre underlag inför att vi tar produkten till marknaden. Projektet har haft som mål att validera vår go-to-market strategi och sökt efter svar på vilka metoder som är mest effektiva. Våra fokusområden har varit användarrektrytering till våra digitala verktyg och att få feedback från fotbollsbranschen och potentiella partners. Sommaren slutspel i VM erbjöd ett ypperligt tillfälle att testa våra hypoteser. Det har visat sig att produkten skapar ett stort intresse och är engagerande över hela världen.

Expected long term effects

Vi har överträffat de mål som vi satte upp både vad gäller trafik till sajten och engagemanget hos besökaren. Trafik som genererats från ett tjugo-tal skribenter från mer än tio länder som använt vårt verktyg och användare har återkommit till vår sida för att använda ranking systemet. Vi har blivit kontaktade av några av världens mest framgångsrika fotbollsklubbar som bjudit in oss för att presentera vårt koncept. Och flera globala varumärken har visat intresse för partnerskap i kampanjer.

Approach and implementation

För användarrekrytering har vi valt att samarbeta med inflytelserika personer (influencers) inom fotboll på Twitter. För att driva trafiken till vår sajt så skriver de artiklar till vår blog som sprids via Twitter. För feedback från fotbollsbranschen och potentiella partners så har vi kontaktat dem och följt upp de som har kontaktat oss.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 4 May 2018

Reference number 2018-01138

Page statistics