Snabbare och effektivare analysmetoder för förbättrad risk och kvalitetshantering i livsmedelskedjan

Diarienummer 2015-04327
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Kemi, material och ytor, Borås
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst)

Syfte och mål

Vi har lyckats mycket väl med projektet där dess syfte och mål har varit att ta fram snabbare och effektivare analysmetoder för förbättrad risk och kvalitetshantering i livsmedelskedjan. Projektresultaten har stor potential att kunna förebygga livsmedelsburen smitta, upptäcka smitta i tidigare stadium, spåra smitta för att minska deras utbredning och bevaka olika steg i livsmedelsproduktion. Vi har visat att våra analyser fungerar och de är nu redo att valideras, implementeras och i vissa fall internationaliseras och generaliseras vilket vi kommer söka UDI steg 3 projekt för.

Resultat och förväntade effekter

Våra mest framträdande resultat är följande: 1) flödescytometrianalys för kontroll av bakterieprofil för vattenproducenter för att bevaka mikroorganisminnehållet i ingående och utgående vatten samt funktionalitet på processens olika reningssteg. Analysen tar några minuter att genomföra. 2) snabbare Listeria-analys för diverse livsmedel som ger svar samma dag som provet tas. Förutom en bättre analys ger detta också minskad tid för lagerhållningen. 3) virusanalyser för både vatten och bär som är bättre än rådande standardmetoder.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit ett givande samverkansprojekt beroende av de akademiska parternas spetskompetens, instituts och myndigheters kunnande om regelverk, standardisering och projektkoordinering, livsmedelsproducenters behovsspecifikationer och användarkrav samt analysindustrins marknadskunnande. På detta sätt har vi kunnat ta fram nya fungerande metoder redo för validering med ett industriellt behov och användarvänlighet för utförarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.