Snabbare och effektivare analysmetoder för förbättrad risk och kvalitetshantering i livsmedelskedjan

Diarienummer 2015-04327
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - Kemi, material och ytor, Borås
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst)

Syfte och mål

Mikroorganismer i livsmedel utgör ett allvarligt hot mot vår hälsa, leder till ökat matsvinn och innebär stora kostnader för samhället. Syftet med projektet är att möjliggöra bättre mikrobiell detektion och kvantifiering i livsmedel och på så sätt förhindra spridning av smittan genom att utveckla snabba och tillförlitliga rutinanalysmetoder, krav som flera av dagens metoder inte uppfyller. De nya analysmetoderna kommer inte bara öka och effektivisera provgenomströmningen utan även resultera i bättre risk- och kvalitetshantering i livsmedelskedjan.

Förväntade effekter och resultat

Livsmedelsproducenter kommer få tillgång till bättre, snabbare, mer relevanta och billigare mikrobiologiska analysermetoder för kontroll av livsmedel. Mikrobiella kontaminationer i livsmedel upptäcks tidigare och resulterar därmed i vinster för industrin genom viktiga konkurrensfördelar som hög livsmedelskvalité och kortare lagerhållning samt minskad risk för försäljning av smittade livsmedel. Minskade livsmedelsrelaterade sjukdomsutbrott, som ofta drabbar hundratals eller tusentals personer, resulterar därmed i stora samhällsvinster.

Planerat upplägg och genomförande

De analystester som utvecklas i projektet är inriktade mot, men inte begränsade till, PCR-baserad metodik. PCR-tekniken är vedertagen och finns idag i de flesta labb, är tekniskt avancerad och väletablerad på marknaden, vilket innebär en hög mognadsgrad. Vi kommer att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med parallellt pågående arbetspaket fokuserade på 1) kontinuerlig behovs- och marknadsanalys, 2) provtagning och provhantering, 3) extraktion av genetiskt material från livsmedel, 4) kompatibilitetskemi för att möjliggöra effektiv analysreaktion samt 5) analysmetoder.

Externa länkar

Nyhetsklipp på svt.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.