SmartSteel II

Diarienummer 2018-04506
Koordinator SSAB AB - SSAB AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Projektet syftar att utforska möjligheten att skapa en smart stålplattform för informationsutbyte längs stålets värdekedja, som börjar med ståltillverkning och avslutas med skrotning och återvinning. Målen för projektet inkluderar bl. a. att: - tekniskt verifiera olika koncept för identifiering av unika stålprodukter. - demonstrera fördelar av SmartSteel-koncepter i piloter hos SSAB och Sandvik. - beskriva en färdplan till den långsiktiga visionen ”Internet-of-Materials”.

Förväntade effekter och resultat

Tillväxt i industrin skapas genom att producera värden som kunderna är beredda att betala för. I den digitala utvecklingen kan det innebära nya erbjudanden där produkter blir mer värdefulla genom att lägga till en databaserad tjänst (även kallat hybridisering). På sikt kommer samverkan göra att branschpartners, leverantörer och andra typer av partners i Sverige och Finland samlas i ytterligare co-creation-aktiviteter och -projekt som innebär ett världsledande initiativ som i sin tur skapar helt nya förutsättningar för samarbeten för en samlad konkurrenskraft i branschen.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet drivs genom fyra arbetspaket. WP 1 - Koordinering: Koordinering av projektaktiviteter, disseminering, kontakt med intressenter WP 2 - Affärsutveckling: Kunderbjudande (inkl. CO2 utsläpp), standardisering, ekosystem WP 3 - Teknologi: Metoder för att ge stål en unik identitet (inkl. robust märkning och fingerprinting) WP 4 - Pilotstudier: Demonstration och utvärdering i produktionsmiljöer, färdplan

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.