Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smartr City

Diarienummer
Koordinator RED FLASH MOBILE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att validera tjänst och affärskoncept för ett system för att digitalisera insamlingen av skatter och avgifter från handlare på marknader (den informella sektorn) i utvecklingsländer. Ett pilotsystem, Smartr Tax, har utvecklats och fältprovats för att validera systemlösning och affärskoncept. Fältprovet har varit lyckosamt och resulterat i ett flertal nya kontrakt med kommuner i marknaden. Då liknande lösningar inte finns idag, har SMARTR Tax potentialen att etableras som en standard och som bidrar till att integrera den informella ekonomin.

Långsiktiga effekter som förväntas

System har utvecklats och anpassats till lokala förhållanden. Systemet har fältprovats genom att 14 personer registrerat över 2 500 handlare och producerat ID-brickor med licenser. Registrering av betalningar genom skanning har påbörjats. Lokalt bolag har startats inom vilket den lokala verksamheten kommer att bedrivas. Fem kommuner har skrivit på avtal för 6 månaders fältprov. Det finns ett stort intresse finns för att skriva långsiktiga avtal med Red Flash. Som bieffekt har avtal tecknats med två försäkringsbolag för att kunna tillhandahålla mobila mikroförsäkringar.

Upplägg och genomförande

För att tjänsten ska fungera behöver den vara enkel att hantera då användarna oftast har låg utbildning. Mognaden och erfarenheten av att använda Android-appar har dock underlättat introduktionen. Vi har investerat mycket tid i form av möten för att förankra införandet lösningen med olika nyckelpersoner. Konkreta demonstrationer av hur lösningen fungerar har underlättat kommunikationen. Införandet påverkar även olika maktstrukturer och det har varit viktigt att navigera rätt. Det har varit av yttersta vikt att ha lokalt anställda som arbetat med införandet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00523

Statistik för sidan