Smartr City

Reference number 2017-00523
Coordinator RED FLASH MOBILE AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration March 2017 - May 2017
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 Våren 2017

Purpose and goal

Projektet syftar till att validera tjänst och affärskoncept för ett system för att digitalisera insamlingen av skatter och avgifter från handlare på marknader (den informella sektorn) i utvecklingsländer. Ett pilotsystem, Smartr Tax, har utvecklats och fältprovats för att validera systemlösning och affärskoncept. Fältprovet har varit lyckosamt och resulterat i ett flertal nya kontrakt med kommuner i marknaden. Då liknande lösningar inte finns idag, har SMARTR Tax potentialen att etableras som en standard och som bidrar till att integrera den informella ekonomin.

Expected results and effects

System har utvecklats och anpassats till lokala förhållanden. Systemet har fältprovats genom att 14 personer registrerat över 2 500 handlare och producerat ID-brickor med licenser. Registrering av betalningar genom skanning har påbörjats. Lokalt bolag har startats inom vilket den lokala verksamheten kommer att bedrivas. Fem kommuner har skrivit på avtal för 6 månaders fältprov. Det finns ett stort intresse finns för att skriva långsiktiga avtal med Red Flash. Som bieffekt har avtal tecknats med två försäkringsbolag för att kunna tillhandahålla mobila mikroförsäkringar.

Planned approach and implementation

För att tjänsten ska fungera behöver den vara enkel att hantera då användarna oftast har låg utbildning. Mognaden och erfarenheten av att använda Android-appar har dock underlättat introduktionen. Vi har investerat mycket tid i form av möten för att förankra införandet lösningen med olika nyckelpersoner. Konkreta demonstrationer av hur lösningen fungerar har underlättat kommunikationen. Införandet påverkar även olika maktstrukturer och det har varit viktigt att navigera rätt. Det har varit av yttersta vikt att ha lokalt anställda som arbetat med införandet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.