Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smarter City Labs

Diarienummer
Koordinator HELSINGBORGS KOMMUN - Digitaliseringsavdelningen
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2019 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datalabb och datafabrik som nationell resurs - 2020

Syfte och mål

En stadsgemensam datafabrik är klar för att samla data från kommunen och tillgängliggöra den i så stor utsträckning som möjligt så att bl.a. näringslivet, privatpersoner, och annan offentlig verksamhet, kan ta del av den för att ta fram nya AI-lösningar. Ett datalabb vi kallar Smarter City Lab har etablerats. Den används idag dels genom datorkraft som kan träna algoritmer, dels genom expertis som bistår staden i AI frågor. Allt ovan lägger grund för kommande AI-lösningar.

Resultat och förväntade effekter

Kommunen har nu två personer med AI kompetens som sprider kunskap inom och utanför kommunen. Dessa kan snabbt och effektivt testa AI lösningar. Detta har lett till en mängd projekt för att möjliggöra och implementera AI-lösningar. Vidare har datarådet lagt en juridisk grund när det kommer till insamling, användning och delning av data. Detta är viktigt för AI och smarta städer. Vi kommer ta in praktikanter samt samarbetar med energisektorn och andra sektorer relaterat AI och smarta städer.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har inte skett enligt ursprunglig plan. Mycket fokus har lagts på juridiska datafrågor som också lyfts till en stadsövergripande nivå, medan de etiska datafrågorna precis påbörjats. Smarter City Lab har bidragit till att vissa delar lyfts ur projektet och drivits stadsövergripande för att få långsiktighet. Formalisering har skett gällande arbete och inläsning av data till vår datafabrik. Samtliga delar av detta projekt planeras sättas i produktion under Q1 2022.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 februari 2022

Diarienummer 2019-05152

Statistik för sidan