Smarta Offentliga Miljöer II

Diarienummer
Koordinator Lunds kommun - kommunkontoret Lunds kommun
Bidrag från Vinnova 13 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Syftet med projektet är att stärka Lunds och Malmös förmåga att använda innovativa IoTlösningar för att utveckla och effektivisera verksamheterna och vara test-arena åt svensk IoT industri, specifikt med inriktning mot offentliga miljöer. Målet är att skapa tjänster, metoder och processer som kan kopieras och användas av andra offentliga organisationer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer dels att effektivisera processen kring hur offentliga verksamheter får ut innovativa IoT- lösningar i verksamheten och dels genomföra minst 10 projekt inom det valda tematiska området. Projektet etablerar även en öppen testbädd kring IoT samt har ett fokuserat stöd till SME och entreprenörer för att de ska kunna utnyttja fördelarna med IoT och utvekcla sina affärer. Projektet är ett fortsatt i en gemensam satsning på IoT- tjänster inom området och kopplar väl mot pågående arbete och strategier inom både Lunds och Malmö kommun.

Planerat upplägg och genomförande

Med stöd från ledande aktörer inom såväl industri som akademin, kommer projektet driva ett 10-tal behovsdrivna delprojekt baserad på innovativa IoT lösningar. Kännetecken för projektet är: 1) Fokus på smarta offentliga miljöer, 2) ett starkt projektteam, 3) tydlig inkoppling mot behovsägare i Lund och Malmö, 4) fokus på öppenhet, 5) stötta innovation och entreprenöriella aktörer, 6) samt öppna och delade IoT testbäddar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 oktober 2017

Diarienummer 2017-02803

Statistik för sidan