Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart kroppsnära teknik för ökad säkerhet och hälsa inom processindustrin

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - april 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2019

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande syftet med projektet är att utnyttja digitaliseringens möjligheter och skapa nya innovativa lösningar baserade på framväxande teknologier för smart kroppsnära teknik som har möjlighet att avsevärt förbättra säkerhet och hälsa inom processindustrin. Målet för projektet var att undersöka potentiella teknologier och deras applicerbart inom processindustrin, samt ta fram ett komplett underlag för ett större fortsättningsprojekt - inklusive identifiering av projektpartners. Detta mål har uppfyllts och ansökan om fortsättningsprojekt kommer att lämnas in.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har utgjort en genomförbarhetsstudie där tanken varit att undersöka potentialen hos projektidén och möjligheten att förverkliga densamma i ett större framtida FOI-projekt. Projektidén har framgångsrikt undersökts genom att testa och utvärdera smart bärbar teknik i processindustrin och gemensamt har planer för ett framtida FOI-projekt utvecklats och en ansökan för ett fortsättningsprojekt kommer att lämnas in till PiiAs utlysning "PiiA: Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2020".

Upplägg och genomförande

Projektet har involverat tre aktörer som var och en representerar olika perspektiv: processindustri - ABB, teknikleverantör - Wavr och forskning - Högskolan i Skövde. Aktörerna har haft en kompletterande kompetens som mycket väl matchat projektets behov. Samarbetet mellan de tre aktörerna har fungerat mycket väl, och alla tre går nu gemensamt in i ett större fortsättningsprojekt. Projektarbetet har varit uppdelat i 10 mindre aktiviteter vilka genomförts enligt uppsatt tidsplan. Att dela in arbetet i mindre aktiviteter har gjort det enkelt att kontinuerligt följa upp arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 maj 2020

Diarienummer 2019-02513

Statistik för sidan