Smart IKT för att bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Diarienummer 2011-02371
Koordinator SWEDISH ICT RESEARCH AB
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2011 (höst)

Syfte och mål

Det långsiktiga målet med projektet har varit att påverka Stockholms stad liksom IKT-, bygg- och fastighetsbranschen att välja lösningar som bidrar till en bestående IKT-infrastruktur som erbjuder stöd för hållbarhet från såväl klimat-, miljö-, ekonomiska och sociala perspektiv. Projektet har haft en bestående effekt på flera olika sätt. Dels genom påverkan av Stockholms stads planering för en hållbar stadsdel, och dels genom att engagera och integrera många aktörer inom IKT-, bygg- och fastighetsbranschen inom såväl teknik- som affärslösningar.

Resultat och förväntade effekter

Smart IKT-projektet har levererat resultat i relation till en delmängd av den totala IKT-infrastrukturen i en stad. Fokus har legat på öppna hemmanät, framtidens kommunikationsoperatör, och molnbaserat stöd för tjänster i hem- och fastighetsmiljö. Val av inriktning har i stort sett styrts av deltagande partners intressen och verksamhet, men även utifrån en bedömning vilka insatser som har störst potentiell effekt på bildandet av en framtida samlad IKT-infrastruktur.

Upplägg och genomförande

Projektet har arbetat med flera olika grupperingar och aktiviteter samtidigt. Tre huvudsakliga tekniska och affärsmässiga fokusområden har varit service enablement, framtidens kommunikationsoperatör och öppna hemmanät. Tvärs över dessa aktiviteter har projektet bedrivit aktiviteter inom användarperspektiv, integration med stadsplanering, samt utveckling av test och demonstratoranläggningar. Utöver dessa aktiviteter har projektet bedrivit ett omfattande program för extern kommunikation med ett stort antal möten, presentationer och debatter med externa parter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.