Connected SRS

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Exploateringskontoret
Bidrag från Vinnova 11 820 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång Internet of Things för innovativ samhällsutveckling 2018

Syfte och mål

Projektet har som målsättning att testa en dataplattform och samla in data som kan användas för uppföljningen av hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden (NDS) och effektivisering av stadsdelen genom att vända analog insamling av data till digitala processer samt att förädla data till konkret nytta. Genom att den gemensamma IoT/dataplattformen är öppen skapar det förutsättningar för samverkan med näringsliv och forskning. Plattformen blir på sikt även tillgänglig för övriga förvaltningar och kommunala bolag.

Förväntade effekter och resultat

Norra Djurgårdsstaden följer upp hållbarhetsmålen i den nya stadsdelen och redovisar dessa årligen som en del av målstyrningsprocessen. Den uppföljning som idag görs under planerings- och byggskedet behöver kompletteras med en långsiktig uppföljning i drift. Konkret ska projektet möjliggöra följande: - att insamlad data placeras i rätt kontext samt att förädla den så den kan skapa nytta för - att data visualiseras på ett användarvänligt och relevant sätt för olika användare och ändamål - att den insamlad data har ett ordnat ägarskap och förvaltning för hela livscykeln

Planerat upplägg och genomförande

NDS konkreta behov ska bana vägen för att få in data i plattformen på strukturerat sätt och därmed göra dem enkelt tillgängliga genom att: - Identifiera datakällor & Förankring i verksamheten - Använda möjliggörande teknik - Gemensam plattform och sensornät - Utveckla system för visualiseringar - Samordna aktiviteter med stadsledningskontorets aktiviteter - Koppling mot övriga projekt och aktiviteter för att utveckla metoder och verka för att använda gemensamma standarder

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 februari 2020

Diarienummer 2018-01505

Statistik för sidan