Smart hållbar stadsutveckling

Diarienummer 2018-01505
Koordinator Stockholms Stad - Exploateringskontoret
Bidrag från Vinnova 11 820 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång Internet of Things för innovativ samhällsutveckling 2018