Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart digital applikation för monitorering, analys och handledning av lärprocessen i högstadiet och gymnasiet

Diarienummer
Koordinator Eduzzo AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Eduzzo utvecklar en digital lärassistent som ger både lärare och elev stöd i lärprocessen. Genom att studera elevens lärbeteende kan den digitala lärassistenten identifiera problem i lärandet och ge support/coaching under lärprocessen, samt träna eleven i olika lärtekniker, såsom sök av info, textanalys och logik för lösning av problem. Under projektet har vi tagit fram interaktionsdesign, såväl som en modell för att använda AI för analys och support av elevens utveckling av lärtekniker.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ide och interaktionsdesign har testats på ett antal fokusgrupper i Sverige och USA. Testerna gav mycket positivt gensvar. Lärare och elever såg den stora nyttan av att få kontinuerligt stöd under lärprocessen. Stöd genom att uppmärksamma och identifiera problem i lärandet, samt träning i och utveckling av lärtekniker.

Upplägg och genomförande

Eduzzo har arbetat med en projektmodell som utvecklats av interaktionsdesignföretaget InUse. Modellen kallas Effektstyrningsmodellen. Det handlar om att först och främst hitta nyttan i ett projekt och alla dess delar, hellre än att arbeta efter den så kallade vattenfallsmodellen. Hellre än att specificera funktioner i systemet har vi först letat efter användarnyttan eller sökt effekten av en specifik funktion. Helst ska "actions" i projektet vara mätbara. På så vis kan mäta effekten av en viss funktion och matcha åtgärden mot ett användningsmål.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00647

Statistik för sidan