Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart City Lab

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 10 700 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - november 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Smart City Lab fokuserar på att bygga upp de tekniska och organisatoriska förmågor och förutsättningar som behövs i en kommun för att kunna samla in och tillgängliggöra dynamiska data på ett säkert, skalbart och kontrollerat sätt. Dessa förmågor är relaterade till den så kallade ”mjuka digitala infrastrukturen” som är ganska likartad i alla kommuner men som är underutvecklat på nationell nivå. Det ska vara möjligt att kunna dela data med andra således att det överhuvudtaget blir möjligt att förädla data till någon typ av värde utan data, ingen datadriven innovation.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska bidra till att kommuner och kommunala bolag ökar sin förmåga att genom datadriven innovation på ett kraftfullt sätt möta framtidens utmaningar och skapa en bättre plats för alla i en sammankopplad värld. Genom att bygga upp förmågan att kunna dela data inom en kommun och med andra aktörer kan kommuner ta nästa stora klivet i sin digitaliseringsresa. Projektet ska sänka trösklarna för att komma i gång och i betydande grad underlätta för de kommuner som redan har börjat sin resa.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet erbjuder en bred palett av insatser som guidelines, erfarenhetsdelning, riktad coachning, seminarier, etc. Insatser som syftar till att höja kunskapsnivån, öka kapaciteten och bearbeta nödvändiga grundläggande förutsättningar för att kunna dela data hos kommuner och kommunala bolag som är projektets primära målgrupp. Dessutom ska projektet påverka och samverka med leverantörer och nationella aktörer i ekosystemet runt datadelning i kommunerna för att säkerställa att alla för kommuner nödvändiga delar av den mjuka digitala infrastrukturen utvecklas & förvaltas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2024

Diarienummer 2021-04746

Statistik för sidan