Smart CCI Label #2

Diarienummer 2017-01864
Koordinator TEMPERATURE SENSITIVE SOLUTIONS SYSTEMS SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 3 956 950 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Electronic Components and System. Research and Innovation Projects 2017

Syfte och mål

Projektet ska vidareutveckla en smart etikett för monitorering av vacciner, medicin och labmaterial och tar avstamp i det Vinnovafinansierade projektet ”Smart Etikett för vaccinmonitorering” där ett mindre antal etiketter producerades delvis manuellt. Målet är att verifiera att tekniken är robust och skalbar till rimlig kostnad samt att validera marknadsbehov och transeferera tekniken till en produktägare för marknadsföring.

Förväntade effekter och resultat

På lång sikt räknar vi med att den smarta etiketten når årliga miljon volymer. Marknadsacceptans och godkännande för olika segment kommer inte bara att vara beroende av tid och försäljningsinsatser - för ny teknik kan ersättnings/förändrings barriärerna vara höga även om en överlägsen produkt lanseras. Därför kommer det ettåriga bidraget att vara blygsamt, men inom fyra år förväntar vi oss att den smarta etiketten har haft en betydande inverkan på marknaden, både inom läkemedelsindustrin och det humanitära segmentet.

Planerat upplägg och genomförande

Flera iterationer kommer att äga rum, från en mindre prov batch till en full "order" av tusentals enheter. Under 2017 kommer anpassningar till den smarta etiketten göras och produktionsprocessen kommer utvecklas/designas för skalbarhet så att de första produktions proverna att skapas. Under 2018, kommer vi att skapa två prov batcher för att vid slutet av projektet att simulera en fullständig order som går genom hela produktionsflödet och som avslutas med att användas i fält.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.