Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Smart and Safe

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Compare Karlstad Competence Area
Bidrag från Vinnova 2 142 687 kronor
Projektets löptid mars 2023 - oktober 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta, Prototyputvecklingsprojekt 2022

Syfte och mål

Smart & Safe projektets övergripande mål är att öka upplevd trygghet hos barn och unga i offentliga miljöer, genom användning av IoT-lösningar med syfte att nyttogöra och möjliggöra användningen av modern teknik och smarta lösningar i allmänna miljöer. Projektet har följande tre delmål: - Genom smartare metoder effektivare gå från behov till upphandling av färdig lösning; - Att med hjälp av data skapa nya beteenden (t.ex. genom nudging); - Sätta grunderna till samverkan mellan organisationer genom kunskapsuppbyggnad och datadelning

Förväntade effekter och resultat

Projektet syftar till att samla aktörer som vanligtvis inte samverkar. Detta är särskilt viktigt för att skapa förflyttning kring gemensamma utmaningar i samhället, där upplevd trygghet i offentlig utemiljö är en sådan. Kommun, bolag, akademi, polis, innovationsfrämjande aktörer och civilsamhället, kommer tillsammans att arbeta med utmaningen. Förväntade resultat är: - Trygghetsmätningar - Färdigställd lösning på definierat behov - Riktlinjer hur man kan skapa nya beteenden - Smart & Safe modell för samarbete över organisations-gränser

Planerat upplägg och genomförande

Smart & Safe syftar till att jämföra olika tillvägagångssätt: En process för behovsdrivet tillvägagångssätt där behovet står i centrum och man genom metoder för innovationsupphandling (Efterfrågeacceleration) effektivare kan gå från behov till implementerad lösning. En process för teknikdrivet tillvägagångssätt där konkreta tekniska lösningar kommer tas fram tillsammans med behovsägare och möjliggörare i tvärfunktionella team. Tillvägagångssätten kommer analyseras huruvida de har en inverkan på resultatet eller tillför andra positiva aspekter via genomförandet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 november 2023

Diarienummer 2022-03754

Statistik för sidan