Skräddarsydd värmebehandling genom digitaliserad processkedja-FUI

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Produktionsteknik
Bidrag från Vinnova 2 480 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor

Syfte och mål

Problem inom värmebehandlande industri är ofta väldigt komplexa där all förhistoria, alla moment och alla parametrar påverkar resultatet. Syftet med projektet är att ta ett helhetsgrepp på processkedjan och tillämpa dagens tillgängliga tekniker för digitalisering. Effektmålet för projektet är ökad kvalitet, jämnare process, kortare processtid och minskade kassationer för värmebehandlingsprocesser genom digitalisering.

Förväntade effekter och resultat

Effektmålet för projektet är ökad kvalitet, jämnare process, kortare processtid och minskade kassationer för värmebehandlingsprocesser genom digitalisering. Resulteten kommer att vara; en genomgång i detalj av flera värmebehandlingsprocesser där ett helhetsgrepp tas på vilka data som behöver samlas in; test av potential med analysutrustning för utförligare gasanalys; modellering av processer och tester av modellernas prediktionsförmåga samt kunskapsspridning inom värmebehandlande industri

Planerat upplägg och genomförande

Projektet delas in i 6 arbetspaket AP1. Kunskapsöverföring genom en seriE workshops där dagens processer gås igenom i detalj AP2. Utmaningar och kravbeskrivning med identifiering av vad projektet måsta göra för att uppnå det övergripande målet AP3. Insamling av data, inklusive installation av ny hårdvara AP4. Modellering och analys AP5. Validering AP6. Projektledning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 juni 2019

Diarienummer 2019-02530

Statistik för sidan