Skonsam Strålbehandling - Individanpassad strålbehandling utan invalidiserande biverkningar

Diarienummer 2014-00743
Koordinator Norrlands Universitetssjukhus - Norrlands universitetssjukhus
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration (2014)

Syfte och mål

Med stöd av forskningsrön har Skonsam Strålbehandling testat, utvärderat och utvecklat såväl produkter som metoder för att kunna utföra strålbehandling med MRI som enda bildgivande modalitet. Detta har resulterat i 12 produkter som anpassats för ändamålet samt utförliga metodbeskrivningar för klinisk användning, tillvägagångssätt och kvalitetssäkring. Dessa resultat ska med stöd av strategiskt utvalda företag implementeras på fyra universitetssjukhus, för fyra stora patientgrupper och komma patienter till godo genom en mer effektiv och Skonsam Strålbehandling.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att ett stort antal produkter/lösningar har utvärderats varav minst 12 är redo för en klinisk implementering. Utöver detta har projektet även nått ut väl internationellt med resultat och har ett stort akademiskt stöd för ansatsen med en MR-baserad strålbehandling. Under de närmsta åren är förväntningen att Sverige banar väg för utvecklingen med MR i radioterapi och med stöd av kliniska studier visar på en avsevärt mer effektiv och skonsam strålbehandling för cancerpatienter som även banar väg för nya terapier baserade på kliniska studier.

Upplägg och genomförande

Bedömningen har hela tiden varit att projektets målsättning krävt ett större samverkansprojekt med såväl klinisk som vetenskaplig förankring och produktutveckling. Det är även av största vikt att utvecklingen sker skyndsamt för att sätta Sverige på en internationell karta som ledande inom strålbehandling sett till såväl klinik som teknik. Skonsam Strålbehandling har därför samlat Sveriges Universitetssjukhus samt 6 strategiskt viktiga företag med nyckelprodukter för strålbehandling där vägen mot innovationer diskuterats i ett öppet klimat strävande mot gemensamma mål.

Externa länkar

Projektet arbetade som partner vid anordnandet av MR in RT 2015. Projektets hemsida som kommer utvecklas innehållsmässigt under steg 3 med ett bredare innehåll.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.