Skogsmätning med smartphone i Chile

Diarienummer 2017-05247
Koordinator Katam Technologies AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Travel grant for building international consortia

Syfte och mål

Katam utvecklar en ny disruptiv metod för att mäta stående skog med en smartphone app. Metoden lämpar sig väl för snabbväxande skog i t.ex. Sydamerika. För att gemensamt färdigställa ansökan till "EUREKA nätverksprojekt i Chile" har KATAM träffat KATAMs lokala chilenska partner samt de chilenska skogsbolag som vi avser att samarbeta med under projektet”.

Resultat och förväntade effekter

Samtliga mål med resan uppfylldes och effekten är att vi förhoppningsvis har definierat en ansökan som sedan kommer godkännas av Eureka/Vinnova/Corfo.

Upplägg och genomförande

Resebidraged gjorde att vi på plats dels kunde samordna Eureka ansökan och dels kunde få en gedigen förståelse för det chilenska skogsbruket och dess drivkrafter och mekanismer.

Externa länkar

Katams hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.