Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Skogsmätning med smartphone i Chile

Diarienummer
Koordinator Katam Technologies AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Katam utvecklar en ny disruptiv metod för att mäta stående skog med en smartphone app. Metoden lämpar sig väl för snabbväxande skog i t.ex. Sydamerika. För att gemensamt färdigställa ansökan till "EUREKA nätverksprojekt i Chile" har KATAM träffat KATAMs lokala chilenska partner samt de chilenska skogsbolag som vi avser att samarbeta med under projektet”.

Långsiktiga effekter som förväntas

Samtliga mål med resan uppfylldes och effekten är att vi förhoppningsvis har definierat en ansökan som sedan kommer godkännas av Eureka/Vinnova/Corfo.

Upplägg och genomförande

Resebidraged gjorde att vi på plats dels kunde samordna Eureka ansökan och dels kunde få en gedigen förståelse för det chilenska skogsbruket och dess drivkrafter och mekanismer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 december 2017

Diarienummer 2017-05247

Statistik för sidan