Skogsbruk UAV

Diarienummer 2018-01757
Koordinator Deep Forestry AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Att genomföra en pilotstudie för att bevisa lönsamheten och effektiviteten hos en drönarprototyp som använder sig utav maskininlärning för att skapa och analysera 3D modeler av skogsbestånd. Detta kommer att utföras genom att uppnå tre viktiga delmål. 1)Framtagande av den slutgiltliga produkten med fokus på förbättrad robusthet, vattentålighet och minskad vikt 2)Validera drönarens effektivitet och lönsamhet med en kapaicitetsstudie i samarbete med Bergvik Skog. 3)Ta produkten till marknaden med de nödvändiga logistik och infrastrukturlösningar som krävs.

Förväntade effekter och resultat

I slutet av detta projekt kommer Carbon UAV ha en drönarprodukt för profesionellt bruk. Lönsamhet kommer att bevisas och arbetsplaner kommer att etableras för Bergvik Skog och en rad andra potentiella storkunder. En strategi för en skalbar tillverkningsprocess kommer att tas fram. Affärsmodellen kommer att etableras tillsammans med en uppsättning standadiserade processer för utförandet. Carbon UAV kommer att vara mogna för att möta potentiella investerare, nationellt och internationellt under 2019.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetspaket (AP) 1: Slutförande av design, 2018-05-01 to 2018-12-01 Färdigställande av Prototyp 3.0 i ett iterativt utförande tillsammans med Bergvik Skog med kontinuerlig återkoppling. AP2: Verifieringsstudie: 2018-06-01 to 2018-10-01 Utveckling och färdigställande av de nödvändiga systemen för att kunna leverera produkten/tjänsten. Utvärdera tillverkningsprocessen samt leverablerna i erbjudandet. AP3: Ta produkten till marknaden, 2018-09-01 to 2019-05-01 Uppskalning, juridisk rådgivning, patentansökan, serietillverkning, strategiska inköp, etc.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.