Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Skaraborgs innovationssluss, kulturrevolution med digitalisering!

Diarienummer
Koordinator SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND
Bidrag från Vinnova 3 771 922 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2020
Status Avslutat
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att Skaraborgs kommunerna ska få kunskap och stöttning i att vidareutveckla idéer och innovationer i samverkan genom att etablera en gemensam innovationssluss. Projektet ska skapa strukturer och organisationskultur som tar tillvara digitaliseringens möjligheter för ökad innovationsförmåga. Genom en gemensam sluss kan fler idéer realiseras då kostnaden för utvecklingen av en idé till en innovation kan delas eller vara gemensam för flera kommuner. Slussen säkerställer att samma idé inte vidareutvecklas i flera kommuner samtidigt.

Långsiktiga effekter som förväntas

En process för mottagande av idéer har etablerats liksom strukturer, verktyg, kunskap och processer ute i våra kommuner för att fortsätta kunna arbeta systematiskt med innovationsfrågor. En förvaltningsplan för fortsatt drift av projektet (efter projektfinansiering) har tagits fram och presenterats för Skaraborgs 15 kommunchefer. På grund av den ekonomiska situation som många kommuner står inför valde kommunerna att inte fortsätta finansiera en innovationssluss. Men arbetet är gjort och strukturerna finns, så i framtiden kanske denna tas upp för beslut igen.

Upplägg och genomförande

Ett första steg för projektet var att skapa nätverken med kommunerna genom tillsättandet av delprojektledare, projektets förlängda arm ute i kommunerna. Detta genom träffar och utbildningar. Delprojektledarna har fungerat som kontaktytor och mottagare av idéer ute i kommunerna, men också som ambassadörer för den regionala slussen - Skaraborgs Innovationssluss. Chefer/ledare, vilka skapar förutsättningar för sina medarbetare att arbeta med innovationer, har genomgått en innovationsledarskapsutbildning. Ett digitalt verktyg för mottagande av idéer har upprättats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 november 2020

Diarienummer 2016-04008

Statistik för sidan