Skaraborgs innovationssluss, kulturrevolution med digitalisering!

Diarienummer
Koordinator SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND
Bidrag från Vinnova 3 771 922 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Syfte och mål

Etablera strukturer i och mellan Skaraborgs kommuner som på ett effektivt sätt hjälper dem att omhänderta idéer, testa och omsätta dessa till innovationer. Etablera en utbildning för och stöd till ledare i Skaraborgs kommuner som utvecklar och förbättrar förändringsledarskapet. Därmed ökar förmågan att inspirera till och omhänderta innovationer d v s en utvecklad innovationskultur. Skapa kännedom om såväl Innovationssluss Skaraborg som det närliggande innovationsstödssystemet.

Förväntade effekter och resultat

Skaraborgs kommuner vill arbeta gemensamt med innovation för att öka kvaliteten i kommunernas verksamheter. Med det avses att kommunerna bättre skall svara mot förväntningar och krav samt att etablera effektiva, rättssäkra och evidensbaserade processer på ett kostnadseffektivt sätt. Det betyder att de idéer som skall utvecklas behöver svara mot verkliga utmaningar snarare än att vara enkla att genomföra, vilket är en vanlig fallgrop. Det ställer krav på utformningen av innovationsslussen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer initialt att arbeta med att skapa lokala och regionala strukturer som på ett effektivt sätt hjälper kommunerna att omhänderta idéer, testa och omsätta dessa till innovationer men också sprida innovationerna. Vidare kommer projektet etablera en utbildning för och stöd till ledare i Skaraborgs kommuner som utvecklar och förbättrar förändringsledarskapet. Projektet kommer i pilotform arbeta med att omhänderta idéer, testa, omsätta och sprida innovationer. Både strukturer och stöd för ledare kommer att utformas med stöd av forskare från universitetet i Linköping.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2016

Diarienummer 2016-04008

Statistik för sidan