SIP-IoT Utbildning

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Syftet med projektet var att lägga grunden för arbetet med att tillgodose Sveriges kort- och långsiktiga behov av kompetens inom sakernas internet. Detta har vi gjort dels genom att kartlägga de kompetenser som behövs och dels genom att kartlägga hur dagens utbildningslandskap ser ut. Utifrån dessa har vi satt upp mål, gjort en plan samt föreslagit en organisation för att genomföra arbetet.

Resultat och förväntade effekter

Det viktigaste förväntade resultatet av projektet är en konkret plan för att tillgodose Sveriges kort- och långsiktiga behov av kompetens inom sakernas internet. En sådan plan har tagits fram och presenterats för SIP IoTs styrelse. Detta är ett viktigt steg för att uppnå effektmålet att Sverige på sikt ska vara världsledande inom multidisciplinär utbildning inom sakernas internet.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts gemensamt av Linköpings universitet, Uppsala universitet och Luleå Tekniska Universitet under ledning av Fredrik Heintz, LiU. Vi har kombinerat fysiska träffar med digitalt samarbete samt aktivt deltagande i ett flertal konferenser och mässor. Vi har vidare aktivt samarbetat med SIP IoTs styrelse främst genom personliga möten med Torbjörn Fängström och östen Frånberg. Projektets slutrapport skedde vid SIP IoT styrelsemöte den 3/9. Upplägget har fungerat bra och alla parter har deltagit aktivt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-05868

Statistik för sidan