Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Simulering av återfjädring i samband med plåtformning

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för tillämpad mekanik
Bidrag från Vinnova 695 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - oktober 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2010-01085_publik_SV.pdf (pdf, 265 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är studera effekterna på återfjädringsresultaten när olika typer av materialmodeller används i formningssimuleringen för att slutligen kunna rekommendera en kommersiellt tillgänglig materialmodell som ger högst noggrannhet. Att ta fram experimentella metoder för att ta fram indata till den valda materialmodellen ingår även i projektet. Slutligen är ett mål med projektet att en doktorand som började sitt arbete i det föregående MERA-projektet om plåtformningssimulering kan slutföra sina studier och avlägga doktorsexamen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det viktigaste resultatet från projektet är att återfjädringen hos tunnplåtskomponenter, tillverkade av både stål och aluminiumlegeringar, kan predikteras med hjälp av FEM. Detta kommer i sin tur leda till stora besparingar vad det gäller ledtid och kostnader för framtagning av pressverktyg för tunnplåtskomponenter. Resultaten gör den även möjligt att kostnadseffektivt införa nya lättviktsmaterial i fordonsindustrin. Slutligen har projektet medverkat till att en doktorand kunde disputera.

Upplägg och genomförande

Forskningen inom det aktuella området har på senare år fokuserats mer och mer på olika aspekter av materialmodellering. Vårt aktuella projekt har emellertid tagit ett helhetsgrepp på detta problemområde, som ingen har gjort tidigare. En stor styrka med vårt projekt är att experimentellt arbete genomgående har bedrivits parallellt med det teoretiska utvecklings¬arbetet. Karakterisering av materialegenskaperna för den aktuella tillämpningen har således varit en viktig del av arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01085

Statistik för sidan