SIAA - Samverkansplattform för integration och automation av arbetsmaskiner

Diarienummer 2014-05206
Koordinator Föreningen Tunga fordon
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Syftet med projektet är att organisera medverkande och skapa ett förtroendeklimat för samverkan. Att arbeta tillsammans i en plattform gagnar utveckling av rätt kompetens och användning av ny teknik för att öka funktionalitet och säkerhet. Kostnadsreduktion är viktigt för företagen för att fortsättningsvis snabbt kunna utveckla nya produkter och tjänster för att ligga i framkant. Att detta sker samt den positiva påverkan på processindustrin är viktigt för landets konkurrenskraft.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet med att finna en form för samverkansplattformen fortsätter medan plattformen är aktiv inom vissa delmängder. Företagen vill samarbeta med utvärdering av sensorer för det gemensamt prioriterade området hinderdetektion. Det förväntade resultatet för processindustrin på sikt är att snabbare få ta del av nya tekniklösningar för nya, effektivare och säkrare affärslösningar. En implementering av autonoma maskiner med förmåga att arbeta i grupp kan potentiellt ge stora fördelar för användarna.

Upplägg och genomförande

Inledande workshop skapade ett samarbetsklimat i vilket vi därefter har byggt innehåll. Genom samtliga projektdeltagares förkunskap inom området kunde projektet få en effektiv start. Projektdeltagarna har genomfört sina uppgifter och levererat, utifrån sitt perspektiv/befattning. Utöver telefonmöten i projektgruppen har ibland en delmängd samtalat enligt definierat uppdrag. Inledning och slutredovisning hölls i konferenscenter på Arlanda, möten i Västerås resp. örebro där emellan (mars/april.)

Externa länkar

Föreningen Tunga fordons hemsida.Där kommer nyheter och aktualiteter som berör projektet läggas upp.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.