Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sex prototyper av genetiska moduler för ökning av proteinproduktion

Diarienummer
Koordinator CLONEOPT AB - Stockholm University
Bidrag från Vinnova 188 002 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

CloneOpt AB har insett att våra potentiella kunder har ett gemensamt behov som vi kan ta itu med genom att använda tekniken för att bygga en serie prototyper (eller mer specifikt genetiska moduler som kan användas i kloner). När de väl har konstruerats kan dessa moduler säljas som ett färdigt paket med ett licensavtal. Våra mål med denna ansökan var att (1) Utveckla och testa dessa prototyper som vi har framställt, i industriella miljöer med kommersiella partners. (2) Utforska patenterbarheten genom att utföra en så kallad ’novelty search’.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har utvecklat sex prototyper bestående av genetiska modulerna för att producera proteiner utanför bakteriecellen, samt ett andra sortiment av moduler som kan användas för att producera proteiner inuti cellen. Vi har tagit samordnade steg för att testa dessa moduler med fem kommersiella partners. Slutligen har vi haft diskussioner med en patentadvokat.

Upplägg och genomförande

Med finansieringen anställde vi en postdok för en tremånadersperiod. Han har hjälpt till att utveckla sex prototyper bestående av genetiska modulerna för att producera proteiner utanför bakteriecellen, samt ytterligare moduler som kan användas för att producera proteiner inuti cellen. Vi har diskuterat dessa moduler med fem företag, och i vissa fall överlämnat de genetiska modulerna för intern prövning. Slutligen har vi haft diskussioner med en patentadvokat. Dessa diskussioner antydde att det skulle vara möjligt att patentera de genetiska modulerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00568

Statistik för sidan