Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Service Node - Digitala servicejournaler & serviceprotokoll i service & underhåll

Diarienummer
Koordinator SERVICE NODE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Service Node har enligt bästa förmåga tagit fram en första version av våra smarta serviceprotokoll som kommer att lanseras till våra kunder under Q3 2018. Inledningsvis kommer de smarta protokollen att testas internt för att rullas ut till alla kunder under en betatest. De smarta protokollen kommer att ingå i den befintliga produktpaketeringen tillsvidare. Syftet med projektet var att ta fram smarta digitala protokoll som skall ersätta all fysisk dokumentation till alla möjliga typer av serviceobjekt. De smarta protokollen kompletterar våra digitala serviceböcker.

Resultat och förväntade effekter

Komplett effekt av projektet kommer att dröja tills våra kunder helt och fullt kunnat använda tjänsten och utvärdera denna. Rent tekniskt har projektet varit lyckat trots att vi undervärderat mängden arbete som behövt göras i vårt back-end; både gällande databasarbete och API. Detta har resulterat i att den faktiska version som våra kunder kommer att använda av tjänsten dröjer till hösten 2018. Vi hade hoppats att den fullständiga MVP versionen skulle vara klar innan detta.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts av en designer, en projektledare, en back-end utvecklare och två front-end utvecklare (mobil och webb); projektet har genomförts med hjälp av projektledningsverktyget JIRA där vi har utövar LEAN development en sprint i taget. Projektledningen och upplägget har fungerat utmärkt; vår kravanalys och tekniska analys av mängden arbete som krävdes för att utföra projektet kan dock förbättras till nästa projekt. Bra genomförande och totalt resultat; men med möjlighet till förbättring som vi tar med oss till framtida projekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04212

Statistik för sidan