Service Node - Digitala servicejournaler & serviceprotokoll i service & underhåll

Diarienummer 2017-04212
Koordinator SERVICE NODE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa en lösning för att ersätta fysiska dokument relaterade till olika typer av kontroller på både viktiga och kontrollpliktiga anläggningar. Kontrollerna kan vara endera nödvändiga för den egna organisationen eller lagstadgade. Vi fokuserar på dokument som innehåller rapportpliktigt information (tex köldmediumrapport) eller data som kan underlätta för verksamheten (tex. kvittering och notering av utförd service; serviceformulär). Informationen skall lagras digitalt men vara enkelt nåbar från servicepunkten (servicenoden) via smartphone.

Förväntade effekter och resultat

Nedskärning av onödiga resor i samband med service och underhåll; eliminering av pappersdokumentation; minskad administration; minskat dubbelarbete; förbättrad kommunikation och minskat antal konflikter och missförstånd mellan involverad parter (kunder, serviceföretag, myndigheter, fastighetsägare, osv). Detta resulterar i miljövinster pga. minskat antal resor och minskat antal pappersdokument. Det resulterar i ekonomiska vinster (insparad tid) pga. förenklad administration och minskat dubbelarbete.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att projektledas i JIRA och kommer att implementeras i vår befintliga plattform på http://servicenode.se och http://snode.se. Befintliga och nya kunder kommer att bjudas in för att testa och hjälpa oss ta fram formulär som passar för deras verksamheter; inledningsvis tar vi fram formulären men på sikt är tanken att egna formulär skall generas av kunderna. Distributionsmetoder kommer på samma sätt att successivt utökas under projektet. Detta innebär att vi hoppas kunna erbjuda en enkel version av i ett tidigt skede som sedan färdigställs i slutet på projekttiden.

Externa länkar

Vår hemsida där det går att läsa mer om Service Node. Our website where more information can be found about Service Node.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.