Sensor-utläsningsystem för processindustrin

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden AB, Kista
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - juli 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor

Syfte och mål

Utvärdera, testa och rapportera om en datagenererande fibersensor avläsningsystem för processindustri och besluta om fullskaligt projekt i diskussioner med slutanvändare, genom: 1- Att bygga en digital datagenererande interrogator för fibergivare 2- Utvärdera dess prestanda enligt specifikationerna från Proximion 3- Testa prestanda i laboratoriet med en sträng av sensorer, för att nå en TRL 4. 4- Rapportera om prestanda och begränsningar, för att fatta beslut om ett fullskalaprojekt i diskussioner med slutanvändaren (som en del av denna förstudie).

Förväntade effekter och resultat

Ett pulserat system för att läsa de enskilda sensorerna längs en enda fiber är användbart för processindustrin. Denna mätförmåga med flera punkter är avgörande i system där man vill övervaka temperaturen, till exempel längs en högtemperaturugn i cement- eller metallindustrin. Denna förstudie kommer att utvärdera resultatet av ett sådant system. Nya marknader och en rad nya möjligheter för avkänning av applikationer i processindustrin skulle öppnas med en pulserad laserkälla, som kan testa tiotals till hundratals sensorer längs en enda fiber installerad i fältet.

Planerat upplägg och genomförande

Den industriella partneren Proximion kommer att tillhandahålla specifikationerna för förhöraren för att den ska vara kommersiellt intressant och de komponenter som behövs för utvärderingen. KTH och RISE kommer att implementera lasern och installationen för de studier som ska följas. KTH och RISE kommer att genomföra vårt experimentella arbete för utvärderingen, först med en enda sensor och senare med en sträng sensorer som simulerar ett fältprov.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 april 2020

Diarienummer 2019-02526

Statistik för sidan