Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sensor-utläsningsystem för processindustrin

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden AB, Kista
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - juli 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2019

Syfte och mål

Vi utvärderade, testade och rapporterar om ett datagenererande avläsning system för fibersensorer som ska användas i processindustri. En fullskaligt projekt bör drivas om priset kan ligga under en rimlig gräns. Aktiviteten genomförda i förstudien var: 1- Att bygga en digital datagenererande interrogator för fibergivare 2- Utvärdera dess prestanda enligt specifikationerna från Proximion 3- Testa prestanda i laboratoriet med en sträng av sensorer, för att nå en TRL 4. 4- Diskussioner med Proximion om prestanda och begränsningar, för att fatta beslut om ett fullskaligtprojekt

Resultat och förväntade effekter

Ett elektriskt avstämbärtsystem för att läsa de enskilda sensorerna längs en optisk fiber är användbart för processindustrin. Denna mätförmåga med flera punkter är avgörande i system där man vill övervaka temperaturen, till exempel längs en högtemperaturugn i cement- eller metallindustrin. Denna förstudie utvärderade ett sådant nytt och innovativt system med en elektriskt avstämbar fiberlaser. Ett nytt produkt kan vara motiverad från prestanda perspektiv, Förstudien hjälpte att fatta beslut att vidareutvekla tekniken om priset kan begränsas.

Upplägg och genomförande

I förstudien, RISE och KTH var ansvariga för labb experiment för att bygga och karakterisera interrogatorn, medan Proximion specificerade prestanda och utvärderade resultat. Några experiment genomfördes även på Proximion, eftersom tekniken visade sig tillräcklig intressant. Resultaten visade att interrogatorn kan ha en prestanda som är jämförbar eller bättre än kommersiella instrument, då en piezodriven nyckelkomponent ersätts med en chirpadgitter från Proximion som skannas elektroniskt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 december 2020

Diarienummer 2019-02526

Statistik för sidan