Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SCARCE II - Sensible Value Chain through Digitalised Planning, Material handling and Circular Economy

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 3 303 742 kronor
Projektets löptid februari 2020 - augusti 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

SCARCEII har höjt den digitala mognaden i en värdekedja inom fordonsindustrin samt ökat medvetenheten om digitaliserings möjligheter och utmaningar. Detta har genomförts genom utveckling av en demonstrator (app gjord av AFRY), test av demonstrator (lett av Siemens) samt två piloter (automatiserad kittning i labb samt emballagehantering via RFID på företag) samt samverkan med studenter (exjobb) och miljöstudier. Demonstratorn som utvecklats mellan tre institutioner är tillgänglig för externa.

Resultat och förväntade effekter

De effektmål som skulle uppnås i projektet var följande: 1) minskade leveranslager med 20%, 2) kapacitetsökning 30%, 3) ökad anpassningsförmåga 20%, 4) ökad processkvalitet 15% samt 5) minskning av manuell hantering, 6) minskning av ledtid med 20%, 7) minskad energianvändning 30% samt minskad 8) klimatpåverkan med 50%. Via utvecklad app, exjobb samt miljöstudie kunde vi visa uppfyllelse av effektmålen 1, 3-6 och 8. Exjobbsarbetena har stöttat arbetet inom arbetspaketen och underlaget kommer att leda till minst en publikation.

Upplägg och genomförande

Inom ramen för projektet har företagen i projektet samverkat nära och flera projektparter har både lett och drivit arbetet tillsammans med koordinatorn. Samverkan har varit utvecklande vilket dokumenterats via Produktion2030’s artiklar, måluppfyllelse samt spridningsaktiviteter i projektet (konferens, teknikworkshopar mm). De digitala lösningar som testats är: automatisk kitting, RFID-implementering, digitala kopior samt utveckling av app för molnlösning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 oktober 2022

Diarienummer 2019-05594

Statistik för sidan