Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SCARCE II - Sensible Value Chain through Digitalised Planning, Material handling and Circular Economy

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 3 460 547 kronor
Projektets löptid februari 2020 - augusti 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

I SCARCE II kommer en demonstrator tas fram för att visa hur SMF och associerade värdeflöden kan öka effektivitet, konkurrenskraft, hållbarhet och internt samarbete genom digitalisering. Målet är att visa värdet av en ny digital lösning. SCARCE fokuserar på två underleverantörer i värdekedjan kopplade till Scania och Volvo. Demonstratorn är en molnbaserad lösning som kopplar samman tre testbäddar i industrin; Stena Industry Innovation Lab, Chalmers, RISE IVF lab, Mölndal och KTH´s testbädd i Södertälje med hjälp av Siemens, AFRY, Qbim, Virtual Manufacturing och EQPack.

Förväntade effekter och resultat

De effekter som identifierats är inom tre områden: supply chain planning, automatisering av materialhantering samt cirkulär ekonomi. De KPIer som identifierats är ökad kapacitet 30%, ökad anpassningsförmåga 20%, ökad process kvalitet 15%, minskad manuell hantering och stress, minskad ledtid 20%, ökad energi effektivitet 30%, reducerad klimatpåverkan med 50% (from transport och materialhantering).

Planerat upplägg och genomförande

Två piloter kommer att utvecklas i SCARCE II: automation och materialhantering samt emballagehantering. Dessa kommer att utvecklas tillsammans med SMF och parter i projektet och kommer sedan att kopplas ihop via demonstratorn. Arbetet är tvärvetenskapligt och en referensgrupp kommer att bjudas in under projektet för att tycka till om delresultat. Medverkande i referensgruppen är representanter från Scania, Stena Metall, Runesson (åkeri) samt Digitala stambanan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 september 2022

Diarienummer 2019-05594

Statistik för sidan