Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Savely - För unga i en digital ekonomi - Ger unga kontroll och kunskap över sin privatekonomi och konsumtion

Diarienummer
Koordinator Savely AB - Savely - Stochholm School of Entrepreneurship
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Savely har med projektet skapat en första version av en app vars syfte är att hjälpa unga i åldern 12 - 18 att hantera sin privatekonomi. Med appen kan en användare sätta upp sparmål och sporras samtidigt att uppnå det med hjälp av både sociala och finansiella incitament. Därmed har vi uppnått det huvudsakliga uppsatta målet med projektet. Därtill så har vi inkluderat funktioner som gör att användaren sporras att lära sig och utveckla sina kunskaper om privatekonomi för att förbättra deras kunskap och kontroll.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att användarna som vi testat produkten med har haft ett stort intresse för appen. Vi har testat den med personer i åldern 9-19 och resultatet har varierat men överlag vart gott. Vi kan se att potentiella användare vid undersökningar säger sig vilja använda Savelyappen och tror att den kommer hjälpa dem att sätta upp sparmål, budget och att klara av att nå dessa. Detta tyder på ett mer medvetet resonerande kring sin privatekonomi. Vi ser att alla testare skulle rekomendera appen till en vän.

Upplägg och genomförande

Vi har jobbat nära och tätt med flera inhyrda konsulter. Tillsammans med dem har vi satt upp tydliga mål och rammar för arbetet vi ville genomföra och har i tät dialog och samarbete tillsammans med dem arbetat för att uppnå önskat resultat. Under mars och april kommer vi jobba mer aktivt med att uppnå de önskade målen för projektet och få in 200+ användare för att testa tjänsten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04133

Statistik för sidan