Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samordnat och avancerat förarstöd till uppkopplade och självkörande AD- och ADAS-fordon

Diarienummer
Koordinator CARMENTA GEOSPATIAL TECHNOLOGIES AB - Carmenta Geospatial Technologies, GÖTEBORG
Bidrag från Vinnova 3 261 757 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att studera och demonstrera en lösning för säker delning av trafikkritisk information mellan olika fordonsaktörers uppkopplade fordon, samordnad via en central molnplattform. Detta har åstadkommits genom att använda och komplettera plattformen AD Aware Traffic Control. Stöd har lagts till för utökad datainsamling och koordinerad ledning med hjälp av informationsdelning baserad på standardiserade gränssnitt och format.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har visat nyttan med att använda ett molnbaserat centralt ledningssystem för att utbyta strategisk information mellan uppkopplade fordon. Därigenom visas även hur datadelning mellan parterna tillsammans med en koordinerad trafikledning ger förutsättningar för såväl ett säkrare framförande av självkörande fordon som ett bättre stöd till förare i fordon med avancerat förarstöd. En trafikmiljö där uppkopplade och självkörande fordon samverkar, övervakas och skyddas av en central trafikledning har stor potential att spara både människoliv, pengar och miljö.

Upplägg och genomförande

Projektet har integrerats i befintligt ”AD Aware Traffic Control” trafikledningssystem och dess etablerade infrastruktur i Drive Sweden’s Innovation Cloud. Parterna har samverkat för att förse trafikledningssystemet med erforderlig data från de olika fordonsflottorna. Samverkan omfattar informationsöverföringen till och från trafikledningssystemet, i första hand i form av rekommendationer och råd gällande körvägar eller områden och vägsegment som bör undvikas. Tjänsterna från trafikledningssystemet har integrerats i fordonens AD/ADAS-funktioner.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 december 2023

Diarienummer 2018-03991

Statistik för sidan