Samordnat och avancerat förarstöd till uppkopplade och självkörande AD- och ADAS-fordon

Diarienummer
Koordinator CARMENTA GEOSPATIAL TECHNOLOGIES AB - Carmenta Aktiebolag, GÖTEBORG
Bidrag från Vinnova 3 550 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden
Ansökningsomgång Innovationer för ett automatiserat transportsystem för människor och gods

Syfte och mål

Projektets syfte och mål är att studera och demonstrera en molnbaserad lösning för säker delning av trafikkritisk information mellan olika fordonsaktörers uppkopplade fordon, samordnad via en central molnplattform. Projektet är en förlängning av AD Aware Traffic Control samt AD Aware Traffic Control - Emergency Vehicle Information där plattformen utökas med fler anslutna fordonstillverkare samt ytterligare funktionalitet för fler situationer.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat är att visa på hur delad trafiksäkerhetsrelaterad information mellan flera fordonstillverkare kan bidra till förbättrad säkerhet för uppkopplade fordon och dess förare, för automatiserade fordon samt för övriga trafikanter.

Planerat upplägg och genomförande

Projekttid: 2018-11-01 2019-12-23 Arbetspaket: WP1 - AD/ADAS Information Exchange WP2 AD/ADAS Cooperative Guidance WP3 Volvo Cars Traffic Control WP4 CEVT Traffic Control WP5 Update of AD Aware Interchange to Nordic Way profile WP6 Evaluation & Societal Benefits Leveranser: * Den funktionella utökningen av plattformen AD Aware Traffic Control kommer att integreras i Drive Sweden Innovation Cloud. * En större publik demonstration av projektresultaten kommer att ske till inbjudna åhörare i slutet av projektet. * Projektfilmer och powerpoints * Slutrapport

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.