Samarbetsprojekt SKL-IoT Sverige

Diarienummer 2016-05274
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för digitalisering
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juli 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Externa länkar

SKL IoT Sverige