Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samarbetsprojekt SKL-IoT Sverige

Diarienummer
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för digitalisering
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juli 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet: IoT Sverige ska vara välkänt inom alla relevanta sektorer, i första hand inom Sverige, genom god kommunikation och effektivt samnyttjande av SKLs kanaler och resurser. Målet har delvis uppnåtts - Sektorns kunskap om IoT Sverige har ökat med hjälp av SKL. Genom projektet har IoT Sverige synts i många av SKLs kanaler, men det finns fortsatt behov av att öka kunskapen hos fler av Sveriges kommuner och regioner. IoT Sverige har synts på flera av SKLs konferenser och även via webbinarium som sändes från SKL.

Långsiktiga effekter som förväntas

Arbetet har gett märkbara resultat. Genom SKLs kanaler har fler kommuner och regioner fått kunskap om IoT Sverige vilket syns genom; 1. Landsting/regioner och kommuner har blivit parter i IoT Sverige 2. Kommuner känner till IoT Sverige och/eller känner till projekten. 3. Personer på SKL använder IoT Sveriges projekt som exempel i sina presentationer. 4. Intresse från kommunförbund och kommuner utanför storstadsregionerna att höra mer om projekten och den nya utlysningen. Förväntade effekter: Flera kommuner kommer in i projekten och får kunskap om IoT Sverige

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom att en anställd vid SKL har haft arbetsplats både på SKL och IoT Sverige. Genom denna lösning har personen blivit en naturlig del av båda arbetsplatserna och på så sätt fått bra insikt i vad som händer på båda platserna, vilket gett större utbyte mellan organisationerna än vid ett traditionellt samarbete. Personen har också besökt IoT Sveriges stora projekt och tack vare besöken har koordinatorn fått djupare insikt i projekten och större möjlighet att hitta olika synergieffekter. Kunskapen har spridits mellan projekten och till medarbetare på SKL.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05274

Statistik för sidan